Til hovedinnhold
Norsk English

Nytt EU-prosjekt skal demonstrere nøkkelteknologier innen karbonfangst og -lagring

SINTEF skal lede, COREu, et nytt stort EU-prosjekt for karbonfangst og -lagring (CCS). Dette er det største prosjektet av sitt slag som har fått støtte fra EU.

COREu handler om å hjelpe Europa til å kutte CO₂-utslipp, som er viktig for klima. Prosjektet skal demonstrere metoder for karbonfangst og -lagring (CCS) i Sør-Europa og hjelpe til med å koble sammen steder som produserer CO₂-utslipp med steder for lagring i Sentral- og Øst-Europa.

Chiara Caccamo, forskningsleder ved SINTEF og koordinator for COREu, sier: "COREu er utformet for å sikre en helhetlig tilnærming til demonstrasjon av CCS-verdikjeden og for å fremme utveksling av kunnskap og erfaringer på tvers av Europa." Hun legger til at over 40 forskjellige partnere er med, inkludert bedrifter, teknologileverandører og forskningsinstitutter.

Prosjektet setter søkelys på fire hovedområder: Prinos/Kavala i Hellas, Sør-Mähren i Tsjekkia, Østersjøen/Gdansk i Polen, og Vest-Ukraina. De skal jobbe sammen for å lage et nettverk som kobler CO₂-utslipp med lagringssteder. Prosjektet ser også på hvordan CO₂ kan transporteres og hvordan man kan oppmuntre til investeringer i CCS.

Mona Mølnvik, forskningssjef ved SINTEF, sier: "Ved å demonstrere nøkkelteknologier og åpne opp nye CCS-veier, vil COREu bidra til utviklingen av CCS i stor skala og bane vei for energitransisjonen i Europa." Mona Mølnvik er også leder av Forskningssenter for miljøvennlig energi, Norwegian CCS Research Centre, NCCS.  

"SINTEF er et internasjonalt ledende forskningsmiljø på CCS, og jeg er glad vi nå styrker og utvider partnerskap som bidrar til å utvikle CCS i Europa" sier Mølnvik.

COREu vil ikke bare kutte CO₂-utslipp, men også støtte EUs klimamål og FNs bærekraftsmål. Francesco Finotti, senior forretningsutvikler ved SINTEF, forklarer: "Det sterke partnerskapet i prosjektet vil hjelpe til med å ta i bruk CCS-teknologi over hele Europa. Dette skal skje ved å lage en felles plan som inneholder teknisk kunnskap og forretningsplaner. Disse skal designes for å gjøre det tryggere og enklere å ta i bruk CCS."

Utforsk fagområdene

Kontaktperson