Til hovedinnhold
Norsk English

Nå skal fiskebæsj bli til supermat for planter

Vertikalt landbruk hos Columbi Farms: Nitrat, fosfor og kalium er verdifulle ressurser som kommer fra fiskeavføringen, men som også planter trenger for å trives og vokse. Foto: Duncan McGlynn
Vertikalt landbruk hos Columbi Farms: Nitrat, fosfor og kalium er verdifulle ressurser som kommer fra fiskeavføringen, men som også planter trenger for å trives og vokse. Foto: Duncan McGlynn
Om ikke lenge kan grønnsaksdyrking bidra til å kutte klimagassutslipp, reduserer miljøforurensingen og øke selvforsyningsgraden.

I alle fall om forskere i SINTEF Nord, NIBIO og selskapet Columbi Farms lykkes med prosjektet Nutricycle, som er basert på sirkulær tankegang: Fiskeavføring og fôr-rester fra smoltproduksjon hos Salmar skal bli supermat for planter i form av næringsrik gjødsel. 

I Nutricycle utvikler vi en teknologi der næringssalter fra settefiskanlegg blir ekstrahert og brukt som plantegjødsel i vertikalt landbruk. Dermed slår vi to fluer i en smekk – vi reduserer utslipp av næringssalter fra landbasert fiskeoppdrett, samtidig som vi utnytter næringsstoffene til lokal matproduksjon, sier SINTEF-forsker Didrik Ulleberg. 

I tankene til Salmar svømmer millioner av settefisk. I vannet havner både fôrrester og avføring fra fisken, og vannet må skiftes ut regelmessig. Derfor kan denne løsningen bli vinn-vinn for både oppdrettsbransjen og grønnsaksbonden, ifølge forskeren.

På anlegget til Salmar skal vannet gjennom en rekke filtreringsprosesser. Først et filter som tar ut det meste av matrester og slam. Dette skal bli til biogass.

Deretter skal vannet føres i rør til Columbi Farms, som skal ta ut resten av næringsstoffene fra vannet. Nitrat, fosfor og kalium er verdifulle ressurser som kommer fra fiskeavføringen, men som også planter trenger for å trives og vokse. Det rene vannet pumpes til slutt tilbake til settefiskanlegget.

Gjødselen skal brukes til grønnsaksdyrking i en såkalt vertikal gård: Her vokser grønnsakene i hyller som stables oppå hverandre i høye tårn ved hjelp av lys fra LED-lamper og det næringsrike vannet. Dyrkingsmetoden gjør at plantevernmidler blir unødvendig.

SINTEFs rolle i prosjektet blir å utvikle et system som skiller ut næringssaltene fra fiskevannet, og finne den optimale sammensetningen av disse, slik at plantene får mest mulig ut av næringen.  Systemet skal testes ut i pilotskala hos NIBIO Landvik ved Grimstad. Prosjektet er støttet av Forskningsrådet.

Denne saken ble først omtalt i E24.

Kontaktperson