Til hovedinnhold
Norsk English

Digital “minifabrikk” vil spare kostnader, energi og materialer

Slike "bilder av framtida" er vi blitt vant til å se. Men nå har norske forskere tatt et langt steg videre på denne veien. Løsningen deres vil gjøre det mulig å forhåndsteste planlagte produksjonsanlegg – ved hjelp av "digital tvilling-teknologi". Illustrasjonsfoto: iStock/gorodenkoff
Slike "bilder av framtida" er vi blitt vant til å se. Men nå har norske forskere tatt et langt steg videre på denne veien. Løsningen deres vil gjøre det mulig å forhåndsteste planlagte produksjonsanlegg – ved hjelp av "digital tvilling-teknologi". Illustrasjonsfoto: iStock/gorodenkoff
På en skjerm hos SINTEF kan ingeniører nå prøvekjøre en digital tvilling av et virkelig produksjonsanlegg – og snart få se om planlagte endringer får den effekten det er lagt opp til.

Det høres ut som science fiction. Men hos SINTEF er det blitt virkelighet.

På filmsnutten lengre nede i teksten ser du først en robot bevege seg gjennom instituttets avanserte fysiske produksjonscelle. En “lab-fabrikk” for automatisert sammenkobling av alt fra bildeler til rørkoblinger og elektronikk.

Deretter ser du en virtuell utgave av den samme roboten gjenta den samme operasjonen i en virtuell kopi av det samme laboratoriet.

Skjermbildene utgjør visualiseringsdelen av nyutviklet “digital-tvilling-teknologi”. På skjermen vil det etter hvert gå an å prøve og feile seg fram til gode produksjonsanlegg før fabrikken bygges.

Avdekker problemer på forhånd

– Det er langt billigere å gjøre feilene på skjermen enn å måtte håndtere dem når fabrikken står der i fysisk forstand, forklarer forsker Torbjørn Langedahl Leirmo.

Visualiseringsløsningen vil gjøre det mulig å teste ut tenkte utforminger av produksjonsanlegg og prosessforløp før de settes ut i livet. Slik vil ingeniørene blant annet få se på forhånd om de planlagte robotene kommer til å støte borti fysiske hindre. Eller om robotene blir nødt til å ta tidkrevende ekstrasvinger for å hindre slike sammenstøt.

Når fysisk produksjonsutstyr installeres i fabrikker, kan dette kobles mot den digitale tvillingen. Kontinuerlig uthenting av informasjon om hva som skjer, kan brukes til å forutsi hvordan prosessene utvikler seg over tid. På denne måten kan data fra virkelig produksjon brukes til å få ny kunnskap og innsikt i prosessene.

Dette er visualiseringsdelen av nyutviklet “digital-tvilling-teknologi”. På skjermen vil det etter hvert gå an å prøve og feile seg fram til gode produksjonsanlegg før fabrikken bygges.

“Tvilling” fylt med algoritmer

Skjermbildene utgjør kun “overflaten” av den digitale tvillingen de inngår i.

– Lenger inn i systemet ligger algoritmer som vil gjøre de virkelige robotene i stand til å lære både av historiske data og av sanntidsinformasjon. Dette åpner for kostnadsbesparelser, redusert energibruk og mindre vrakproduksjon, noe som i sin tur vil redusere forbruket av verdifulle materialer, sier Torbjørn Langedahl Leirmo.

Eier av “digital-tvilling-prosjektet” er senteret MTNC (Manufacturing Technology Norwegian Catapult). I tillegg til SINTEF Manufacturing har selskapene Intek og Moicon bidratt i prosjektet.  

Kontaktperson