Til hovedinnhold
Norsk English

– Vi går mot en fremtid med feilfri vareproduksjon

Ved bruk av nye teknologier vil bedrifter kunne samle inn og analysere data fra produksjonsprosesser for å redusere sannsynligheten for feilproduksjon. Illustrasjonsfoto: iStock
Ved bruk av nye teknologier vil bedrifter kunne samle inn og analysere data fra produksjonsprosesser for å redusere sannsynligheten for feilproduksjon. Illustrasjonsfoto: iStock
Som forbruker har du sikkert opplevd at tingene du kjøper noen ganger har feil og mangler, enten det gjelder smarttelefonen, vaskemaskinen eller bilen din. Forskere tror det snart tilhører fortiden.

I industri 3.0 ble datamaskiner integrert for å redusere bruken av manuelt arbeid, Industri 4.0 er det neste steget i denne retningen:  Her fokuseres det på å øke graden av kommunikasjon og  automasjon i produksjon ved hjelp av store mengder data, såkalt Big Data.

Målet er å gi oss produkter av høyere kvalitet raskere.

Vi går mot en fremtid med feilfri produksjon. I alle fall i den mest moderne produksjonsindustrien, sier prosjektleder Odd Myklebust i SINTEF.

Når produksjonsindustrien nå går over til industri 4.0 kan du som forbruker forvente fordeler som:

  • Bedre produktkvalitet, på grunn av økt kontroll gjennom hele produksjonsprosessen.
  • Raskere levering, grunnet redusert produksjonstid.
  • Lavere priser, da mindre materiale går til spille og produksjonstiden blir redusert.
  • Raskere utvikling av ny teknologi.

Data 4 Zero er et EU-prosjekt med 20 europeiske partnere, inkludert SINTEF, som sammen skal jobbe mot å forbedre kvaliteten i europeiske fabrikker. Prosjektet er med på å gi bedriftene et digitalt kvalitetsstyringssystem som skal brukes til å samle inn og analysere data fra produksjonsprosessen. Dette vil gi bedriftene en større kontroll over hva som skjer under produksjon, og gjør det i tillegg mulig å forutse og hindre feil som oppstår underveis i prosessen. 

Dette er industri 4.0

Industri 4.0 handler om økt bruk av data og datamaskiner i industrielle sammenhenger. I vårt moderne samfunn er vi allerede godt vant med å bruke datamaskiner i det daglige, alt fra våre smart-telefoner til selvbetjente kasser i matbutikken. Vi bruker altså data til det meste vi gjør, og det gjør livene våre mye enklere.  Dette gjelder også innenfor vareproduksjon. Her bruker bedrifter datamaskiner til å designe og produsere varer samt til å følge med på hele produksjonsprosessen. Den store datamengden kan også brukes til å optimalisere og forbedre produksjonsprosesser.

Figur som viser industriutviklingen frem til nå.

I denne videoen fra prosjektet kan du få vite mer.

 

Kontaktperson