Til hovedinnhold
Norsk English

Slik hindrer du at hjemmekontoret brenner deg ut

Spotify, en ettertraktet arbeidsgiver, har skjønt viktigheten av gode pauser, skriver kronikkforfatterne. Bildet er fra selskapets hovedkvarter i Los Angeles. Foto: Genaro Molina, Polaris/NTB
Spotify, en ettertraktet arbeidsgiver, har skjønt viktigheten av gode pauser, skriver kronikkforfatterne. Bildet er fra selskapets hovedkvarter i Los Angeles. Foto: Genaro Molina, Polaris/NTB
Uventet nok dropper folk pauser når de jobber hjemmefra. Det gjør dem både mindre kreative og mindre produktive.

Den amerikanske manusforfatteren Aaron Sorkin, mest kjent for sin prisvinnende tv-serie The Westwing (Presidenten), ble for noen år tilbake spurt om hvordan han klarte å være så kreativ og produktiv. Svaret var at han dusjer seks ganger om dagen! Ikke av bakteriefrykt eller tvangstanker.

Ved å dusje og iføre seg rene klær, fikk han en mental pause fra det krevende manusarbeidet. Sorkin sa også at de beste ideene kom til ham når han dusjet. Kombinasjonen dusjing og skriving fungerte så bra at han etter hvert fikk installert et dusjkabinett på kontoret.

Alle vet at pauser er viktig. Før pandemien skrev flere om hvor vanskelig det er å ta gode pauser i åpne kontorlandskap, der det ofte er hyppige avbrytelser og støy. 

Hjemmekontoret, på sin side, har færre avbrytelser. I tillegg gir det en fleksibel hverdag. Pluss mer tid siden pendling bortfaller. Derfor trodde vi forskere at vi ville få se folk ta pauser på Sorkins måte. Fra hjemmekontoret har vi jo lettere tilgang til å dusje, trene eller gjøre noe helt annet.

I stedet fant vi det motsatte. Folk tar seg ikke pauser fra arbeidet på hjemmekontoret. I tillegg føler de på stress fordi skillet mellom jobb og fritid blir visket bort.

"Folk tar seg ikke pauser fra arbeidet på hjemmekontoret. I tillegg føler de på stress fordi skillet mellom jobb og fritid blir visket bort."

Hvorfor er det slik?

I våre studier finner vi to forklaringer:

For det første sier mange at de fyller ekstratiden med flere oppgaver. Altså mer jobb og enda færre pauser. I tillegg opplever de et behov for hyppigere koordineringsmøter med kolleger, nå som vi har mindre mulighet til å ta dette uformelt på kontoret.

Konsekvensen av alt dette er at en stor bølge med henvendelser og møteinnkallinger slår over oss gjennom hele dagen og utover kvelden. Siden de færreste av oss jobber fra morgen til kveld, bygger det seg opp et etterslep som vi velger å gyve løs på fremfor å ta de gode pausene.

For det andre: I en studie hos Telenor og Sparebank 1 Utvikling finner vi at folk jobber med for mye på en gang, enten de jobber hjemmefra eller på kontoret. Når de først har ti minutter mellom møter, bruker de tiden til å sjekke status på andre oppgaver de har ansvar for. Hvor ofte ser du ikke at folk kaster seg over innboksen sin i slike pauser – som da ikke blir noen pause?

For mange oppgaver

Manusforfatter Sorkin jobber oftest med kun en oppgave om gangen. Vi andre føler gjerne på trykket av ulike oppgaver som kommer mot oss i stor fart.

En forklaring er at bedrifter har problemer med å prioritere. Når alt blir viktig, øker antall parallelle oppgaver. Og dersom vi hele tiden hopper mellom oppgaver får vi ikke tatt pauser, og da går kreativiteten og produktiviteten ned.

"Dersom vi hele tiden hopper mellom oppgaver, får vi ikke tatt pauser, og da går kreativiteten og produktiviteten ned."

Interne undersøkelser i Telenor viser at de som har dårligst arbeidslivsbalanse sliter med en voksende mengde møter, henvendelser og oppgaver som skal løses parallelt og ofte med kort frist

Dette er ikke bærekraftig. Mange vil trolig slite seg ut om de ikke endrer arbeidsvaner og sikrer flere gode pauser. Dette handler først og fremst om god tilrettelegging.

Her er fem tips til hvordan dette kan gjøres:

  • Både sjefen din og du må gjøre tøffere, klarere prioriteringer. Vi må ha færre oppgaver på en gang for å få til å ta gode pauser.

  • I fellesskap må du og arbeidsgiver bygge inn en slakk. Folk som er fullt ut belagt med oppgaver eller “overbooket” tar ikke pauser. Lederen din bør eksempelvis vurdere å gjøre det umulig å planlegge vegg-til-vegg møter uten pauser imellom.

  • Ledere må oppfordre ansatte til å ta pauser, også på hjemmekontoret. Et av våre intervjuobjekter sa det var enklere å ta pauser på kontoret når andre gjør det. Hjemme er det ikke like lett, fordi man ikke vet om man er på jobb eller ikke.

  • Benytt en «timer» som hjelper deg til å jobbe i for eksempel 25 minutter før du tar fem minutters pause. Etter noen runder blir man tvunget til en lengre pause (teknikken heter Pomodoro).

  • Del erfaringer med leder/kolleger om teknikker for å ta pauser. Ha møter om gode arbeidsvaner på hjemmekontoret.

"Både sjefen din og du må gjøre tøffere, klarere prioriteringer."

Yogarom og syrom

Spotify, en ettertraktet arbeidsgiver, har skjønt viktigheten av gode pauser – uten å installere dusjer på kontorene a la manuskjendis Sorkin. Ledelsen stoler på at folk gjør jobben sin og har utstyrt kontorbygg med kaffebarer, yogarom, syrom og spillerom. I tillegg innbyr arkitekturen i byggene til å ta pauser sammen med andre.

Selskapets verdsetting av pauser bør bli en inspirasjonskilde for alle som skal legge forholdene til rette for sine arbeidstakere. Enten det er på hjemmekontoret eller kontor-kontoret.  

Kronikken ble første gang publisert i Aftenposten 28. oktober 2022 og gjengis her med Aftenpostens tillatelse.

Kontaktperson