Til hovedinnhold
Norsk English

Ocean Space Centre får nytt navn

Illustrasjon av Norsk havteknologisenter. Illustrasjon: Link arkitektur/Statsbygg
Det nye navnet blir Norsk havteknologisenter. Uteområdene og de nye byggene som skal bygges på Tyholt i Trondheim får også egne navn.

– Det nye navnet fremhever at senteret er et nasjonalt senter for havteknologi. Navnet bidrar til å styrke forståelsen for hva fagmiljøene på NTNU og SINTEF arbeider med, og at dette er viktig for å sikres Norges posisjon som ledende havnasjon, sier rektor på NTNU, Anne Borg. Språkrådet har vært involvert i prosessen og gitt innspill til det nye navnet som er i tråd med språkloven.

Ansvar for å fremme norsk språk
Språkdirektør Åse Wetås gratulerer NTNU, SINTEF og Statsbygg med det nye navnet. Språkdirektøren trekker frem at navnet gir et klart bilde av hva senteret bidrar med og at det fungerer både på nynorsk og bokmål.
Språkrådet fremhever at offentlige aktører har et selvstendig ansvar for å fremme norsk språk i sin virksomhet og at det er viktig at aktørene ivaretar dette ansvaret.
– Vi har hatt en god navnefaglig prosess, og resultatet er glitrende. Her går NTNU, SINTEF og Statsbygg foran med et godt eksempel. De har tatt sitt språkpolitiske ansvar og viser at norsk språk duger, sier Åse Wetås.

Hav og teknologi som overordnet tema
På engelsk blir det nye navnet The Norwegian Ocean Technology Centre. Hav og teknologi er valgt som overordnet tema for senteret som blant annet jobber med utvikling og forbedring av skipskonstruksjoner, havvind, merder, flytende solkraftverk og undervannsrobotikk.
– Forskningsbasert utdanning og kunnskap har vært med på å ta norske havnæringer dit de er i dag, og det nye senteret vil ha et ekstra stort ansvar for å utvikle klimavennlige løsninger som næringene kan ta i bruk, sier Vegar Johansen, Administrerende direktør i SINTEF Ocean.
– Vi tror også at mange av de spennende selskapene som skal forme norsk næringsliv vil komme fra Norsk havteknologisenter i årene fremover, sier Johansen.

God prosess med mange innspill
Høsten 2021 fikk NTNU og SINTEF innspill fra Språkrådet om at det gamle navnet ikke var i tråd med språkloven. NTNU og Sintef utnevnte et navneutvalg med mandat til å foreslå nytt navn på senteret. Fra før av var det planlagt en egen prosess for navnsetting av de de nye bygningene på Tyholt.

Navneutvalget jobbet med utgangspunkt i NTNU sine retningslinjer for fastsetting av navn og Språkrådets anbefalinger. Navneutvalget mottok i alt 525 innspill fra organisasjonene og andre i nærmiljøet.

Et nasjonalt senter på land og i vann
Når Norsk havteknologisenter står ferdig i 2028 består senteret av bygningsmassen på Tyholt, laboratorier på Torgard, og forskningsfasiliteter i Trondheimsfjorden, utenfor Hitra, Frøya og Ålesund.

Illustrasjon av Norsk havteknologisenter, Tyholt med navn på byggene Illustrasjon: Link arkitektur/Statsbygg

Dette er navnene på de nye byggene
I navnsettingen har navneutvalget tatt utgangspunkt i fagbegrep, beskrivende ord og historien til fagmiljøet som har vært på Tyholt siden 1939. Utvalget har valgt å gi to av byggene navn etter fagpersoner som er viktige for fagtradisjonen og for at det ble etablert et fagmiljø for dette i Trondheim.

  • Det nye kontor- og undervisningsbygget får navn etter skipsmodellstankens far Hans R. Mørch: Professor Mørchs hus
  • Bygget med mindre våte og tørre laboratorier som brukes i forskning og utdanning, får navn etter en av fagområdets viktigste vitenskapspersoner, Arkimedes: Arkimedes’ hus.
  • Bygget med de to store bassengene og verksted til forsøk og testing av modeller, får et beskrivende navn: Bassengbygget.
  • Uteområdet utenfor bassengbygningen blir et parkområde med trær, busker, lekeplasser og andre aktiviteter. Det får også et beskrivende navn; Bassengparken.
  • Tankhodet består som navn på den delen av slepetanken som er fredet og blir rehabilitert
  • Tankplassen blir navnet på uteområdet som er plassert over restene av den gamle skipsmodelltanken, og som binder kontor- og undervisningsbygget til studentlaboratoriene og Tankhodet.
  • Kavitasjonslaboratoriet er en av de få byggene som forblir uendret og består som navn.

Kontaktperson