Til hovedinnhold
Norsk English

Møt SINTEF på ONS 2022

SINTEF finner du i Hall 9, stand nummer 9340
Offshore Northern Seas (ONS) er i gang og SINTEF bidrar til en rekke programposter.

Etter avlysning i 2020 på grunn av pandemien, arrangeres energimessen igjen i Stavanger. ONS er en av verdens ledende møteplasser for den internasjonale energibransjen, og går av stabelen 29. august - 1. september. 

SINTEF stiller med rundt tretti ansatte, fordelt på forelesere og standpersonell. Skandinavias største uavhengige forskningsinstitutt reiser til messen for å vise fram forsknings- og innovasjonsaktivitet som bidrar til å nå målet om omstilling av energisystemet og økonomien.  

– ONS er en viktig arena for å diskutere med både marked og myndigheter om hvordan vi kan fjerne alle hindre på veien til netto null utslipp i 2050. Bærekraftig omstilling er øverst på agendaen vår, og møteplasser som dette setter fart på samspillet i et økosystem som gang på gang har levert storskala innovasjon som både løser samfunnsutfordringer og skaper arbeidsplasser, sier konsernsjef Alexandra Bech Gjørv.   

SINTEFs konsernsjef er blant bidragsyterne under konferansen og skal være moderator på ONS Net Zero Markets onsdag 31. august.  

Stiller med drone på stand 

På ONS har SINTEF med seg en drone fra det norske droneselskapet ScoutDI, som er spesialisert på inspeksjon av industriell infrastruktur slik som innsiden av tanker. SINTEF samarbeider med ScoutDI om å utvikle autonom dronebasert inspeksjon.

På ONS vil SINTEF vise en sensorrigg utviklet for at roboter og droner skal kunne beregne sin posisjon i omgivelser uten GPS-dekning. Sensorikken testes i øyeblikket for å muliggjøre autonom inspeksjon av biltunneler.  

Vi utvikler og forsker på et bredt spekter av droneteknologi og anvendelser. 
SINTEF bygger sine egne forskningsprototyper, samt utvikler styringssystemer for disse for å unngå kollisjoner, og systemer for baneplanlegging og lokalisering. Vi forsker også på å utvikle intelligente planleggingssystemer for at droner skal kunne løse oppdrag autonomt.

I tillegg forsker vi innenfor det som kalles "payload" til droner – altså kunnskap om hvilke sensorer som dronen trenger for å løse forskjellige oppdrag, samt hvordan administrere og ikke minst automatisk analysere den enorme mengden data som dronen fanger inn.  

Årets tema på ONS – TRUST  

Tillit er limet i samfunnet, det som holder oss sammen. I overgang til bærekraft og netto null i 2050 står verden overfor mangel på energi. Til tross for generelle ønsker og politiske ambisjoner vokser fortsatt forbruket av olje, gass og kull.

Tillit og et felles grunnlag på tvers av land, bransjer, tradisjoner og kultur er sentralt for å presse verden fremover. SINTEF ønsker å bidra med sin forskningskunnskap for å medvirke til en positiv utvikling i denne retningen/fremover, i samarbeid med verdensledende aktører i energibransjen.  

For mer informasjon og fullt program, se www.ons.no 

Kontaktperson