Til hovedinnhold
Norsk English

Arendalsuka 2022: SINTEF deltar med siste nytt fra forskningsfronten

Arendalsuka 2021 . Foto: Mona Hauglid
Hvordan sikrer vi trygg fangst og lagring av CO2? Hvordan kan norsk vareproduksjon bidra til å løse klimautfordringene? Og hvor sårbart er egentlig vårt energisystem? Dette og mye mer kan du høre om dersom du treffer oss på Arendalsuka i august.

SINTEF deltar aktivt på Arendalsuka også i år. Bakgrunnen er at vi opplever at Arendalsuka er godt egnet som arena for forskningsformidling, samtidig som det er viktig også for oss i forskningsmiljøene å lytte og lære av andre.

Mange av våre fremste forskere vil være tilstede i Arendal i tidsrommet 15.-18.august, sammen med store deler av SINTEFs konsernledelse.

SINTEFs fagfolk bidrar aktivt med siste nytt fra forskningsfronten og kunnskapsbaserte innlegg i debatter og åpne møter som er gratis for alle. Vi deltar i år på rekordmange arrangementer, oppimot 50 totalt.

Nedenfor er en liste over samtlige arrangement SINTEF deltar aktivt på i løpet av Arendalsuka. Det tas forbehold om mindre endringer. Se www.arendalsuka.no for oppdatert oversikt over programmet.

Mandag 15/8

11:30 - 12:30: Havvind - i startgropa? Neida, dette har vi jobbet lenge med internasjonalt

13:00 - 14:00: Næringsliv, teknologi og kvinnehelse - kan vi tjene penger samtidig som vi forbedrer global helse?

13:00 - 14:00: Hvordan sikrer vi trygg fangst og lagring av CO2?

14:00 - 15:00: Hvordan kan norsk vareproduksjon bidra til å løse klimautfordringene?

14:30 - 15:25: Hvordan kan et godt partssamarbeid bidra til bedre arbeidsmiljø og lavere sykefravær?

14:30 -15:30: Nordsjøen som løsning på klima- og strømkrisa: 3 råd til politikerne

15:30 - 16:15: Det grønne industriløftet: Hvor ble det av digitaliseringen?

16:00 - 17:00: Hvordan kan landets energiklynger bidra til å øke tempoet i energiomstillingen? 

 

Tirsdag 16/8

08:00 - 11:00: The Future of Energy

10:00 - 10:45: Doing good is good for business - ny måte å finansiere hjelpearbeid i Ukraina

10:30 - 11:30: Nye forretningsmuligheter i det grønne skiftet - 5 konkrete råd fra næringen til plitikere

11:00 - 12:30: Mot kutt i NTP - hvordan kan FoU/innovasjon være en del av løsningen? (lenke kommer)

12:00 - 13:00: Netto null er ikke nok! Klimatiltak for å klare 1,5-gradersmålet

14:00 - 15:00: Miljøpolitikken må gi norske byggevarebedrifter like muligheter til å konkurrere på miljø

15:30 - 16:30: Klimatilpasning av det bygde miljø - tiltak, prioriteringer og ansvarsfordeling

16:30 - 17:30: Energiske nabolag - klimavennlige bygg- og områder hindres av stivbeinte regler

 

Onsdag 17/8

08:00 - 09:00: Krig, strømpriser, cyberangrep: Hvor sårbart er vårt energisystem?

09:00 - 10:00: Valgene må tas nå dersom Norge skal nyte godt av fremtidens teknologi i transportsektoren

09:30 - 10:30: Energieffektive bygninger er en forutsetning for fornybarsamfunnet

09:30 - 11:00: CCU - er karbonfangst og bruk Norges nye industrieventyr?

10:30 - 11:30: Havet - må vi velge mellom beskyttelse eller benyttelse?

10:30 - 12:00: Havvind - en kraftfull eksportindustri

11:00 - 12:00: Veien til en bærekraftig havøkonomi

12:30 - 13:30: Kriser i kø: Er det bistandspenger eller ny teknologi som skal redde verden?

14:00 - 15:00: Stort nok, fort nok? Dette kan vi gjøre for å nå klimamålene og lykkes med grønn omstilling

15:30 - 17:00: Forskning og teknologi - hvilke ambisjoner har kunnskapsnasjonen Norge?

16:30 - 18:00: Hydrogen - nøkkelen til utslippskutt i maritim sektor

18:00 - 19:00: Hvordan lykkes med industriutvikling?

 

Torsdag 18/8

08:00 - 09:00: Hvordan får vi til avfallsreduksjon og økt materialgjenvinning i byggeprosjekter?

10:00 - 11:30: Energinasjon eller industrinasjon?

10:30 - 11:20: Bærekraft i klimatilpasningen av det bygde miljø - hvordan få fart på arbeidet?

12:30 - 13:00: Er vi digitalt rustet for krig?

13:30 - 14:30: Building health - helsefremmende stedsutvikling

17:30 - 18:30: Alt vi trenger å vite for å realisere batterieventyret

20:15-21:00: Flyvende busser - svevende politikk

 

 

Kontakt oss

Dersom du skulle ønske SINTEFs deltakelse i panel, debatt, møte eller andre arrangementer under Arendalsuka, kan du ta kontakt med , som er ansvarlig for SINTEFs aktiviteter under Arendalsuka. Det samme gjelder eventuelle bilaterale møter med SINTEF.

 

 

 

 

Kontaktperson

  • Jostein Moen

    Jostein Moen

    Leder for samfunnskontakt Strategi og kommunikasjon