Til hovedinnhold
Norsk English

Arendalsuka 2022: SINTEF deltar med siste nytt fra forskningsfronten

Arendalsuka 2021 . Foto: Mona Hauglid
Hvordan sikrer vi trygg fangst og lagring av CO2? Hvordan kan norsk vareproduksjon bidra til å løse klimautfordringene? Og hvor sårbart er egentlig vårt energisystem? Dette og mye mer kan du høre om dersom du treffer oss på Arendalsuka i august.

SINTEF deltar aktivt på Arendalsuka også i år. Bakgrunnen er at vi opplever at Arendalsuka er godt egnet som arena for forskningsformidling, samtidig som det er viktig også for oss i forskningsmiljøene å lytte og lære av andre.

Mange av våre fremste forskere vil være tilstede i Arendal i tidsrommet 15.-18.august, sammen med store deler av SINTEFs konsernledelse.

SINTEFs fagfolk bidrar aktivt med siste nytt fra forskningsfronten og kunnskapsbaserte innlegg i debatter og åpne møter som er gratis for alle. Vi deltar i år på rekordmange arrangementer, oppimot 50 totalt.

Nedenfor er en liste over samtlige arrangement SINTEF deltar aktivt på i løpet av Arendalsuka. Det tas forbehold om mindre endringer. Se oppdatert oversikt over programmet på arendalsuka.no.

 

Mandag 15/8

11:00 - 11:30: Live podcast: Norge i omstilling

11:30 - 12:30: Havvind - i startgropa? Neida, dette har vi jobbet lenge med internasjonalt

12:00 - 12:45: Samarbeid for bedre løsninger for ME-syke

13:00 - 14:00: Næringsliv, teknologi og kvinnehelse - kan vi tjene penger samtidig som vi forbedrer global helse?

13:00 - 14:00: Hvordan sikrer vi trygg fangst og lagring av CO2?

14:00 - 15:00: Hvordan kan norsk vareproduksjon bidra til å løse klimautfordringene?

14:30 - 15:25: Hvordan kan et godt partssamarbeid bidra til bedre arbeidsmiljø og lavere sykefravær?

14:30 -15:30: Nordsjøen som løsning på klima- og energikrisa: 3 råd til politikerne

16:00 - 17:00: Hvordan kan landets energiklynger bidra til å øke tempoet i energiomstillingen? 

19:00 - 19:45: Tillit og trepartssamarbeid

 

Tirsdag 16/8

08:00 - 11:00: The Future of Energy

10:00 - 10:45: Doing good is good for business - ny måte å finansiere hjelpearbeid i Ukraina

10:00 - 11:00: Alt vi ikke ser

10:00 - 10:50: Sirkulære skatter: Tekstiler inn i en sirkulær økonomi

10:30 - 11:30: Nye forretningsmuligheter i det grønne skiftet - 5 konkrete råd fra næringen til politikere

11:00 - 12:00: Mindre penger i nasjonal transportplan – kan FoU være en del av løsningen? 

11:00 - 12:00: CCS i medvind – tiltaket som løser den urbane klimafloken?

12:00 - 13:00: Netto null er ikke nok! Klimatiltak for å klare 1,5-gradersmålet

12:30 - 13:15: Innovasjon for grønn omstilling 

12:30 - 13:30: Forretningsmodeller og rammevilkår: hva skal til for å realisere CO2-fangst for avfallssektoren?

13:00 - 14:00: Fra flyskam til grønn luftfart

13:40 - 14:30: Energieffektivisering i bygg frigir kraft - hvorfor utløses ikke potensialet?

14:00 - 15:00: Miljøpolitikken må gi norske byggevarebedrifter like muligheter til å konkurrere på miljø

15:30 - 16:30: Klimaskader på samfunnets infrastruktur krever tiltak nå

16:00 - 17:30: Naturen som CO2-lager?

16:30 - 17:30: Energiske nabolag - klimavennlige bygg- og områder hindres av stivbeinte regler

16:30 - 17:00: Klimaindeksen: Hvordan kutte mer i tiåret for handling?

 

Onsdag 17/8

08:00 - 09:00: Krig, strømpriser, cyberangrep: Hvor sårbart er vårt energisystem?

09:00 - 10:00: Valgene må tas nå dersom Norge skal nyte godt av fremtidens teknologi i transportsektoren

09:00 - 10:00: Karbonlagring – Forskning og europeisk samarbeid

09:30 - 10:30: Energieffektive bygninger er en forutsetning for fornybarsamfunnet

09:30 - 10:30: Sjokoladepudding med overskuddsenergi

09:30 - 11:00: CCU - er karbonfangst og bruk Norges nye industrieventyr?

10:00 - 11:00: Er Norge klar til kvantespranget?

10:00 - 11:00: Fasiten på sirkulær økonomi

10:30 - 11:30: Havet - må vi velge mellom beskyttelse eller benyttelse?

10:30 - 12:00: Havvind - en kraftfull eksportindustri

11:00 - 12:00: Veien til en bærekraftig havøkonomi

12:00 - 13:00: Bærekraftig luftfart eller bare et luftslott?

12:30 - 13:30: Kriser i kø: Er det bistandspenger eller ny teknologi som skal redde verden?

13:40 - 14:30: Helsefremmende stedsutvikling ja takk, men for hvem?

14:00 - 15:00: Stort nok, fort nok? Dette kan vi gjøre for å nå klimamålene og lykkes med grønn omstilling

14:00 - 15:30: Kampen om råmaterialene. Forsyningssikkerhet og sirkulære løsninger

15:00 - 16:30: Det grønne regionkappløpet

15:00 - 16:00: Styrer Norge mot ladekaos?

15:30 - 16:00: Det grønne industriløftet: Hvor ble det av digitaliseringen?

16:30 - 17:30: Globale kriser og internasjonalt forskningssamarbeid– omstilling gjennom EU-programmene. Er Norge godt nok rigget?

16:30 - 18:00: Hydrogen - nøkkelen til utslippskutt i maritim sektor

18:00 - 19:00: Hvordan lykkes med industriutvikling?

 

Torsdag 18/8

08:00 - 09:00: Hvordan får vi til avfallsreduksjon og økt materialgjenvinning i byggeprosjekter?

08:00 - 09:00: Plast – muligheter og utfordringer i en sirkulær økonomi

08:30 - 09:30: Kan vi ikke kjøpe forskningen vi trenger fra utlandet?

10:00 - 11:30: Energinasjon eller industrinasjon?

10:00 - 10:45: Strømnettet, den "glemte" brikken i det grønne skiftet?

10:00 - 11:00: Hvordan industriell 3D-printing tar tilbake produksjon til Norge

10:30 - 11:20: Bærekraft i klimatilpasningen av det bygde miljø - hvordan få fart på arbeidet?

10:30 - 11:30: E-helse som Norges neste eksporteventyr - hva skal til for å lykkes?

12:30 - 13:00: Er vi digitalt rustet for krig?

13:30 - 14:30: Building health - helsefremmende stedsutvikling

17:30 - 18:30: Alt vi trenger å vite for å realisere batterieventyret

20:15-21:00: Flyvende busser - svevende politikk

 

 

Kontakt oss

Dersom du skulle ønske SINTEFs deltakelse i panel, debatt, møte eller andre arrangementer under Arendalsuka, kan du ta kontakt med , som er ansvarlig for SINTEFs aktiviteter under Arendalsuka. Det samme gjelder eventuelle bilaterale møter med SINTEF. 

 

Kontaktperson