Til hovedinnhold
Norsk English

Måler tilstanden i fjorden med nytt flytende laboratorium

Her er den nye observasjonsbøyen kommet på plass, den andre av to som kontinuerlig henter havmiljødata fra Trondheimsfjorden. Foto: Emlyn John Davies/SINTEF
Her er den nye observasjonsbøyen kommet på plass, den andre av to som kontinuerlig henter havmiljødata fra Trondheimsfjorden. Foto: Emlyn John Davies/SINTEF
Nylig sjøsatte SINTEF og NTNU den andre av to observasjonsbøyer i Trondheimsfjorden. Sensorene gjør det mulig å samle inn og kommunisere ut havdata i sanntid.

Den nye bøyen ble plassert utenfor Ingdalen i Orkland kommune.

Samler miljødata

Den første bøyen ble sjøsatt utenfor Munkholmen i Trondheim den 26. oktober i fjor.

Sammen skal de to bøyene foreta kontinuerlige målinger av havmiljødata.

Bøyene vil gi økt miljøforståelse, teste ut ulike havsensorer, bidra til utdanning og vitenskapelig kommunikasjon, samt støtte lokal miljøpolitikk.

– Bøyene måler hastigheten til vannstrømmene, temperatur, saltinnholdet i vannet og mange flere miljøparametere under havoverflaten. I tillegg gir de oss vind- og bølgedata som er nyttig for skipene på fjorden, forteller seniorforsker i SINTEF, Emlyn John Davies.

Tilgjengelig for alle

Dataene som bøyene samler inn, vil være tilgjengelig i sanntid via en digital plattform for alle som er interessert.

Bøyene inngår i OceanLab og vil bli blant verdens mest avanserte plattformer for datainnsamling og teknologiutvikling i havet.

OceanLab er en ny og topp moderne nasjonal forskningsinfrastruktur som etableres i Trondheim, Hitra/Frøya og Ålesund, i et samarbeid mellom SINTEF og NTNU, finansiert av Norges forskningsråd.

Tester i full skala

OceanLab/FjordLab er fullskala feltlaboratorier for forskning, utvikling og innovasjon for havteknologi- og vitenskap. Infrastrukturen konsentreres rundt tre hav- og fjordområder (hubber) – Trondheimsfjorden, Hitra/Frøya og Ålesund – som er i ferd med å bygge opp instrumenter med sensorer og annen e-infrastruktur nødvendig for fullskala testing.

Fullskala tester gir mulighet til å se det komplette bildet for operasjoner over lang tid.

Autonome skip og akvakultur

OceanLab/FjordLab er en del av Ocean Space Centre.

En av de viktigste prioriteringene til OceanLab, som inkluderer hubber for autonome skip, akvakultur og undervannsrobotikk, er å gi kunnskap som kan støtte det blå/grønne skiftet.

Observatorium-hubben vil være en plattform for rask utvikling og prototyping av sensorer og marin teknologi. Dette vil gi brukerne enkel og rask tilgang til testanlegg, telemetri-koblet digital infrastruktur og flere hundre meter med vanndybde.

I løpet av infrastrukturens tiårige driftsperiode vil den støtte mange nye innovasjoner og oppstarter for testing og verifisering av ny teknologi.