Til hovedinnhold
Norsk English

Bygger verdens største CLC-rigg for CO2-fangst

SINTEF-forsker Øyvind Langørgen ved CLC-riggen i Trondheim (Bilde: Ingvil Snøfugl, SINTEF)
Nå skal verdens største demonanlegg for CLC bygges. Dette er en teknologi for CO₂-fangst, som er avgjørende for at vi skal nå klimamålene.

Trondheim/Paris/Deyang – CHEERS, et kinesisk-europeisk konsortium som består av ledende forskningsinstitusjoner og industribedrifter, har annonsert byggingen av verdens største demonstrasjonsanlegg for «Chemical Looping Combustion» (CLC) i Deyang, Kina. CLC er en teknologi som brukes for CO₂-fangst.

– Det er fantastisk artig at vi kan bidra med et så viktig prosjekt for klimaet. Og spesielt at det har så stor skala og er et internasjonalt prosjekt. CO₂-fangst har stort potensiale i Kina, siden de har mye industri som kan kutte sine utslipp med denne teknologien, sier prosjektleder Dr. Nils Erland L. Haugen fra SINTEF.  

CLC-anlegget skal lage damp som kan brukes enten til varme i industrielle prosesser eller strømproduksjon.

– Slike anlegg er konvensjonell teknologi, men det spesielle i det nye demonstrasjonsanlegget er at CLC-teknologien har innebygd CO₂-fangst, sier Haugen.

- CHEERS-prosjektet baner vei for avkarbonisering av industrier som står for en betydelig del av verdens CO₂-utslipp. Det kan åpne døra for mer kostnadseffektiv reduksjon av utslipp fra både biomasse og fossile brensler ved anlegg over hele verden, sier han.

Prosjektet nådde en ny milepæl 2. februar, da TotalEnergies, Dongfang Boiler Group Co. (DBC), Tsinghua University og IFP Energies Nouvelles besluttet at det skal bygges et 3MWth-demonstrasjonsanlegg som fanger CO₂-utslippene. Anlegget har potensiale til å levere 4-5MWth damp.

Byggingen av demonstrasjonsanlegget tar CLC-teknologien nærmere et industrielt nivå. Det stadfester også CLC som en nøkkelteknologi i arbeidet med kostnadsreduksjon knyttet til CO₂-fangst. Demonstrasjonsanlegget, som har planlagt oppstart i 2023, vil også danne grunnlaget for videre kommersiell prosjektutvikling.

– Å avkarbonisere kraftproduksjonsindustrien er en stor utfordring. TotalEnergies sine FoU-grupper har utført forsknings- og utviklingsfasene som ga prosjektpartnerne i CHEERS muligheten til å ta dette steget. Arbeidet deres har også gitt grønt lys for byggingen av et ikke-kommersielt anlegg, som skal validere de tekniske, økonomiske og miljømessige bruksaspektene av CLC-teknologien, sier Philip Llewelleyn, programleder for CCUS hos TotalEnergies.

Den opprinnelige investeringen i demonstrasjonsanlegget i Deyang er til sammen på nesten 10 millioner euro. Dette kommer i tillegg til de 10 millionene som allerede har blitt investert i FoU-aktivitetene.

– SINTEF har gjennom mange år bygget CLC-aktivitet, vi har bygd en stor CLC-rigg i Trondheim som vi har kjørt flere tester og prosjekt på, blant annet i CHEERS-prosjektet, avslutter Nils Erland L. Haugen.

Mer informasjon om prosjektet finnes på CHEERS sin nettside.


Prosjektet har blitt gjort mulig med støtte fra EU Horizon 2020 og det kinesiske MOST-programmet.


 

Utforsk fagområdene

Kontaktperson