Til hovedinnhold
Norsk English

40 nettverkspartnere fra 16 land skal sammen få ned CO2-utslipp fra industrien i Europa

Oversikt over TCM-anlegg innenfor Mongstad Industriområde
Oversikt over TCM-anlegget på Mongstad hvor CO2 fangst teknologier demonstreres. Foto: Technology Centre Mongstad
Nytt EU-prosjekt skal bidra til å redusere CO2-utslipp fra industriklynger og knutepunkter i Europa ved hjelp av karbonfangst, bruk og lagring (CCUS).

En stor del av CO2-utslippene kommer fra industrien. Karbonfangst, bruk og lagring (CCUS) kan spille en avgjørende rolle for å sikre at den energiintensive industrien og kraftsektoren i Europa er i stand til å omstille seg til klimanøytralitet, og for at EU skal kunne levere på sine forpliktelser om klimanøytralitet.

For å nå Parisavtalens mål må, ifølge Det internasjonale energibyrået (IEA), 14 prosent av den totale utslippsreduksjonen innen 2060 komme fra CCS. Dette innebærer å fange karbondioksidavfall, transportere det i rørledninger eller skip, og lagre det for å forhindre at det kommer inn i atmosfæren. Fanget CO2 kan også brukes til å lage nye produkter.

CCUS verdikjede. Illustrasjon: SINTEF Industri

Om CCS /CCUS

Carbon Capture, Transport and Storage (CCS) er en rekke teknologier og prosesser designet for å bidra til å redusere klimaendringene. Dette innebærer å fange CO2-avfall fra industrielle prosesser, transportere det i konsentrert form og injisere det dypt under jorden for permanent lagring. Ifølge FNs oppfyllelse av Parisavtalen må de globale CO2-utslippene reduseres med 50-85 prosent innen 2050.

Les mer om CCS/CCUS på sintef.no

Nettverk for kunnskapsdeling og formidling

CCUS ZEN (Zero Emission Network) har som mål å bidra til å redusere CO2-utslipp fra industriklynger og knutepunkter i Europa ved å bygge nettverk og dele kunnskap og erfaring om CCUS. SINTEF er, med sin erfaring på CCS, koordinator for både prosjektet og nettverket, som i dag består av 14 partnere og rundt 40 nettverkspartnere fra 16 land i Europa.

- For å oppnå implementering av CCUS i Europa er deltakelse og støtte fra et bredt spekter av aktører på tvers av CCUS-verdikjeden avgjørende, sier Eirik Falck da Silva, CCUS ZEN prosjektkoordinator og forskningsleder ved SINTEF Industri.

Partnerne i nettverket har bred kompetanse og kunnskap på tvers av CCUS-verdikjeden og ulike deler av CCUS-infrastruktur, slik som havner, transport, skip, rørledningsindustrien, energi og CO2-lagring.

28-29 september 2022 hadde prosjektet CCUS Zen sin offisielle kick-off i Paris. Her var de fleste partnere og mange nettverks medlemmer, for samarbeid og kunnskapsdeling. Foto: Technip Energies

Fokus på Baltikum og Middelhavsregionen

Nettverkets mål er å fremme effektiv kunnskapsdeling, muliggjøre raskere utvikling av CCUS-prosjekter og å identifisere potensielle nye initiativer innen CO2-transport og -lagring.

Land og regioner som har kommet lengre i utvikling og bruk av CCUS kan bidra med kunnskap til land med mindre erfaring. Prosjektet vil fokusere på Baltikum og Middelhavsregionen.

- Vi er glade for å allerede ha samlet mange viktige akademiske og industrielle partnere, og håper vi kan utvide nettverket vårt ytterligere i løpet av de neste to og et halvt årene, sier da Silva.

Port of Antwerp-Brugge har, i tillegg til å vokse på en bærekraftig måte, som mål å fokusere på sin unike posisjon som et logistikk-, maritimt og industrielt senter og å ta ledelsen i overgangen til en sirkulær og karbonnøytral økonomi. Sammen med havnesamfunnet, kunder og andre partnere søker Port of Antwerp-Brugge aktivt innovative løsninger for en bærekraftig fremtid. Foto: Port of Antwerp

Fakta om prosjektet

CCUS ZEN (Zero emission network) er finansiert av EU’s Horizon Europe. Prosjektets startdato var 1. september 2022. Det vil vare i 2,5 år.

Partnere i prosjektet:

 • SINTEF AS (koordinator), Norge
 • Tallinn University of Technology, Estland
 • CO2 Value Europe AISBL, Belgia
 • Perspectives Climate Research, Tyskland
 • Polish Geological Institute – National Research Institute, Polen
 • Novia University of Applied Sciences, Finland
 • Geological Survey of Denmark and Greenland, Danmark
 • Middle East Technical University, Tyrkia
 • Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), Frankrike
 • IOM law, Norge
 • Technip Energies, Frankrike
 • Rambøll, Danmark
 • Axelera, Frankrike
 • University of Edinburgh, Storbritannia

I tillegg har prosjektet rundt 40 nettverkspartnere.

Utforsk fagområdene

Kontaktperson