Til hovedinnhold
Norsk English

Makroalge-konferanse i Trondheim

For sjette året på rad arrangerer SINTEF Ocean makroalge-konferansen SIG Seaweed.

Denne gangen vil konferansen fokusere på resultater fra kunnskapsplattformen Seaweed Biorefinery Platform Norway (Tareplattformen), som ledes av NTNU og med SINTEF, NMBU, Nofima og Møreforsking som samarbeidspartnere. I dette prosjektet utvikles kunnskap om tang og tare som råstoff for ulike produkter og hvordan ny prosesseringsteknologi kan bidra til å øke utbytte og kvalitet av disse. Kunnskapsplattformen ønsker å ha en god dialog med tang- og tarenæringen om dennes behov, og konferansen er derfor en viktig arena for å presentere plattformen for bedrifter og motta innspill fra disse.

Konferansen vil også presentere nye anvendelser av taredyrking som positiv klimaløsning, et tema som har fått økende aktualitet globalt, samt dyrking av andre arter enn tare.

Foredragsholderne kommer denne gangen hovedsakelig fra forskning, og både norske og utenlandske aktører stiller med presentasjoner fra sin aktivitet og sine forskningsprosjekter. Flere norske bedrifter vil også presentere seg.

Vi ser frem til å se dere i Trondheim og håper at dere vil bruke disse to dagene i november som en mulighet til å lære mer om den voksende tang- og tarenæringen og til å møte entusiaster fra industri og forskning, forvaltning og finansiering med interesse, kunnskap og kompetanse langs hele verdikjeden fra dyrking til ferdig produkt!

Programmet ligger her og her kan du melde deg på!

Kontaktperson