Til hovedinnhold
Norsk English

Skal utvikle nye teknologibaserte vekstbedrifter i Nord-Norge

Utviklingsselskapet CoFounder skal sammen med SINTEF utvikle nye teknologibaserte vekstbedrifter i Nord-Norge. Foto: Thor Nielsen
SINTEF og CoFounder lanserer «Trykktank» for utvikling av nye teknologibaserte vekstbedrifter i Nord-Norge i samarbeid med industriklyngen Arctic Cluster Team. Investeringsmiljøet CoFounder og SINTEF har inngått et samarbeid om å bidra med forretningsmessig og teknologisk spisskompetanse for å akselerere nye teknologiske løsninger for det internasjonale markedet.

Den nord-norske økonomien er sterkt eksportorientert og har en primærproduksjon med basis i naturressurser. Sjømatnæringen, metallindustrien og petroleumsindustrien bidrar til betydelig verdiskaping og har en underskog av lokale leverandørbedrifter.

For å sikre fremtidig verdiskaping og sysselsetting i Nord-Norge, må næringslivet satse på innovasjon og nyskaping, spesielt innenfor de naturbaserte næringene. Det må utvikles en leverandørindustri som kan konkurrere i det internasjonale markedet. Dette krever at selskapene må tiltrekke seg spesialisert teknologisk og forretningsmessig kunnskap. 

Trykktank er et akselerator-konsept som ble utviklet tidlig på 90-tallet og har resultert i en rekke nyetableringer og forretningsområder i eksisterende bedrifter. Gjennom en intensiv prosess blir ideer videreutviklet teknologisk og kommersielt i tverrfaglige team der kundeperspektivet og markedet er det viktigste.

CoFounder bruker denne metodikken aktivt idag i forbindelse med vurdering av nye investeringsmuligheter.

- Gjennom samarbeidet med SINTEF skal vi fornye konseptet, sier Jan Biti, partner i CoFounder. Vi ønsker at SINTEF skal bidra aktivt i prosessen med bred teknologisk kunnskap om teknologi, og dermed hjelpe bedriftene til å bygge varige konkurransefortrinn som er nødvendig for å lykkes internasjonalt. CoFounder vil ta ansvar for forretningsutvikling og prosessledelse.

- SINTEF har allerede betydelig virksomhet i Nord-Norge gjennom våre selskaper i Tromsø, Narvik og Mo i Rana, sier Jack Ødegård, forskningsdirektør i SINTEF Industri. Vi synes dette er et spennende konsept hvor investor- og teknologikompetanse møter industrielle utfordringer og ideer til løsninger. Denne type akselerator-prosesser har vi gode erfaringer med fra tidligere, og vi ser frem til samarbeidet med CoFounder som fasilitator av "Trykktank". 

- Den første prosessen skal gjennomføres høsten 2020 i samarbeid med industriklyngen Arctic Cluster Team der man skal plukke ut 4-5 spennende forretningsideer fra medlemsbedriftene. Dette kan være kimen til nyetableringer eller nye forretningsområder i eksisterende virksomheter, sier Monica Paulsen, klyngeleder i Arctic Cluster Team. Samarbeidet med CoFounder og SINTEF har allerede båret frukter gjennom etableringen av AlumatIQ i Mosjøen. 

Basert på erfaringene fra den første prosessen, vil SINTEF og CoFounder vurdere å kjøre flere lignende prosesser i Nord-Norge mot tilsvarende klynger, eksempelvis mot fiskeri og havbrukssektoren.

Fakta om CoFounder

CoFounder er et privatdrevet investeringsmiljø med base i Trondheim. Selskapet forvalter ca. 90 millioner kroner på vegne av KLP og Innovasjon Norge, og investerer i tidligfase teknologibedrifter. Selskapet har også etablert en egen teknologihub i Trondheim hvor de yngste selskapene er lokalisert med CoFounder og forretningsengler.

Fakta om SINTEF og SINTEF i Nord

SINTEF er et bredt, flerfaglig forskningsinstitutt med internasjonalt ledende spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. Vi utfører forskning som FoU-partner for næringsliv og forvaltning og er med i alt ca 2000 ansatte blant de største instituttene for oppdragsforskning i Europa. Med vår store faglige bredde, kan vi sette sammen team av eksperter fra hele SINTEF som har spisskompetanse innenfor de fagområdene prosjektet og kundene trenger.

Nærhet til våre kunder er viktig for oss - derfor er vi representert i de fleste landsdeler. Uansett hvor i Norge våre oppdragsgivere har sin base, får de tilgang til eksperter fra hele SINTEF. I Nord-Norge har SINTEF i dag kontorer i Tromsø, Narvik og Mo i Rana med totalt 40-50 ansatte.

Fakta om Arctic Cluster Team

Arctic Cluster Team (ACT) er en av Norges ledende industriklynger, og inkluderer prosessindustri med partnere fra hele den industrielle verdikjeden. ACT skal være en spydspiss i bærekraftig omstilling av Norge. Gjennom økt innovasjonsevne og konkurransekraft i industrien skal ACT bidra til å innfri Norges forpliktelser i Paris-avtalen.

Klyngen utvikler nye løsninger for CO2-reduksjon, sirkulær økonomi og smart produksjon for Nord-Norge, Paris og hele verden. Prosessbedriftene samarbeider om å finne nye løsninger, og leverandørene bidrar til nyskaping. 


Kontakt for ytterligere kommentarer og spørsmål: 

Jan Biti, Managing Partner i CoFounder
+47 901 46 010,  

Jack Ødegård, Forskningsdirektør SINTEF Industri
+47 930 59 461,  

Monica Paulsen, Klyngeleder Arctic Cluster Team
+ 47 470 20 460,  

Kontaktperson