Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF inn i Oslo Science City

- Vi trenger at det satses helhjertet på forskning og utdanning slik at det grønne og digitale skiftet ikke bare skjer, men skyver Norge tilbake på pallen over land som på bærekraftig vis bygger kompetanse, sa SINTEFs konserndirektør, Morten Dalsmo til statsminister Erna Solberg under gårsdagens lansering av Oslo Science City.

København har Copenhagen Science City, London har Knowledge Quarter og Boston har Kendall Square. I går ble Norges første innovasjonsdistrikt, Oslo Science City lansert for offentligheten.

-Mange byer har etablert innovasjonsdistrikter for å stimulere samspillet mellom akademia og næringslivet. Og da utvikles fremragende forskning og det utvikles tusenvis av arbeidsplasser, innledet en tydelig glad Christine Wergeland Sørbye. Det er hun som leder det som skal bli et unikt partnerskap mellom noen av Norges ledende kunnskapsinstitusjoner, næringsliv og Oslo kommune. Ambisjonen er at Oslo Science City skal utvikles fra å være Norges mest kunnskapstette område til å bli et verdensledende innovasjonsdistrikt.

Det er et bredt partnerskap bak satsingen på Oslo Science City. Her avbildet på lanseringen. Bak fra venstre: Victoria Marie Evensen (Næringsbyråd), Idar Kreutzer (Finans Norge), Ole Erik Almlid (NHO), Kjerstin Braathen (DNB), Johan H. Andresen (Ferd), Morten Dalsmo (SINTEF). Foran fra venstre: Raymond Johansen (Byrådsleder), Statsminister Erna Solberg, Christine Wergeland Sørbye (Oslo Science City), Svein Stølen (UiO), Morten Dæhlen (UiO).

Statsminister Erna Solberg, byrådsleder Raymond Johansen, UiO-rektor Svein Stølen, Ferd-eier Johan H. Andresen og andre sentrale næringslivsledere deltok på lanseringen av Oslo Science City onsdag 19. august. SINTEF ble representert av konserndirektør Morten Dalsmo som i sitt innlegg vektla den næringsrettede forskningens rolle i den store omstillingen av Norge. 

Til statsministeren

- Selv om våre egne tall og analyser gir grunn til optimisme, finnes det strukturelle problemer som vi må ta på alvor. Under den digitale Arendalsuka i forrige uke, lanserte Abelia Omstillingsbarometeret 2020. Årets barometer viser at Norge er svekket på flere sentrale områder for omstilling, deriblant spisskompetanse, teknologikompetanse, omfang av IKT-sektoren og kunnskapssamarbeid, sa Morten Dalsmo og oppfordret statsministeren til å legge til rette for gode rammebetingelser slik at kunnskapsbygging og næringsrettet forskning gir Norge mer innovasjon.

Konserndirektør Morten Dalsmo. Foto: SINTEF / Biringvad

 

Ta sjanser

Statsministeren åpnet sin tale med å trekke de lange linjene og snakket om mennesker som klarer å gå foran, tenke nytt og ta sjanser for å skape utvikling.

- Det gjør dere her også, i Norges første innovasjonsdistrikt. Jeg håper og tror Oslo Science City blir historien om hvordan riktig kompetanse, innovasjonskraft og risikovillig kapital smeltet sammen, sa statsministeren.

Hun viste også til hvordan pandemien har gitt enorme konsekvenser for både norsk og internasjonal økonomi.

Statsminister Erna Solberg Foto: SINTEF / Biringvad

-Norges vei ut av krisen går bare gjennom å ruste oss enda bedre til jobbskaping og verdiskaping, vi skal bygge et Norge som er grønnere, smartere og mer bærekraftig. Jeg mener at ambisjonene dere har presentert i dag, passer godt inn i dette bildet, sa statsministeren og la til:

-I slutten av mars, for å møte koronapandemien, la vi frem sterke virkemidler for forskning, utvikling og innovasjonskraft i Norge. Det har vi fortsatt med gjennom endringer i revidert nasjonalbudsjett og i den tredje fase-pakken som vi laget før sommeren. Og vi kommer til å fortsette. Det er helt nødvendig, sa Erna Solberg.

FAKTA OM OSLO SCIENCE CITY

Hva er Oslo Science City: Geografisk strekker området seg fra Majorstuen via Marienlyst og Blindern til Gaustad og Ullevål stadion, samt Campus Radiumhospitalet. På dette området vil det befinne seg 30.000 studenter og 7500 forskere, landets beste universitet, universitetssykehus, forskningsinstitutter i verdensklasse samt over 300 bedrifter.

Dette er Norges mest kunnskapstette område, med et stort potensial for innovasjon og nye arbeidsplasser innen teknologi, helse, livsvitenskap, digitalisering, energi, mobilitet, klima, miljø og bærekraftige løsninger.


Se hva statsministeren mente om bevilgningen til forskningen her: https://www.uio.no/om/aktuelt/arrangementer/oslo-science-city.html

I forbindelse med lanseringen av Oslo Science City tok SINTEF imot NRK. Se innslaget her:
https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oslo-og-viken/202008/DKOV98081920/avspiller

Les hele statsministerens tale her:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/lansering-av-oslo-science-city/id2724944/

Mulighetsstudie

I løpet av det neste halvåret skal Oslo Science City gjennomføre en mulighetsstudie. Denne skal ta utgangspunkt i området og aktørenes styrker og svakheter, og synliggjøre hvordan ambisjonene for innovasjonsdistriktet skal realiseres i årene som kommer. Gjennom denne prosessen vil vi invitere til møter og workshops. Her kan du laste ned programmet for mulighetsstudien.

Kontaktperson