Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF fusjonerer med Trøndelag Forskning og Utvikling

 Direktør Øyvind Skogvold, Trøndelag Forskning og Utvikling og konsernsjef Alexandra Bech Gjørv, SINTEF.
Direktør Øyvind Skogvold, Trøndelag Forskning og Utvikling og konsernsjef Alexandra Bech Gjørv, SINTEF. (Foto: Morten Stene, TFoU)
Eiermøtet i Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) besluttet torsdag ettermiddag å akseptere SINTEFs tilbud om å fusjonere virksomhetene.
Vi er svært fornøyde med beslutningen til TFoUs eiere. Nå ser vi fram til å utvide laget vårt med alle de ansatte i TFoU
Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef i SINTEF

En fusjon med TFoU vil ytterligere styrke SINTEFs kapasitet innenfor samfunnsvitenskapelige fag i en tid der møtet mellom teknologi og samfunn er nøkkelen til økt bærekraft. 

Videreføre og forsterke

- SINTEF har allerede en betydelig forsknings- og innovasjonsportefølje på Innherred, der man har lyktes med å igangsette gode prosjekter både i industriklyngen i Verdal og på Mære landbruksskole og vi har allerede spennende prosjekter i samarbeid med Steinkjer kommune. Vi har to ansatte på InnoCamp i Steinkjer og samarbeider godt med de andre forskningsaktørene der, sier Bech Gjørv og viser til blant annet SINTEFs satsing på teknologi til agri- og næringsmiddelindustrien.  Dette er et samarbeid som SINTEF ønsker å videreføre og forsterke i tiden fremover.

Fremtidens helsetjenester

Gjørv påpeker at TFoUs satsing på bærekraftig innovasjon og næringsutvikling særlig rettet mot regionens satsing på bioøkonomi og matproduksjon gjør at miljøet styrker sine forutsetninger for å bli en base for nasjonale og internasjonale prosjekter. SINTEF ser også at Steinkjer kommune og Trøndelag fylkeskommune er viktige aktører i flere av endringsprosjektene for å styrke folkehelse og samarbeid mellom primær- og spesialisthelsetjenestene. Dette passer godt sammen med SINTEFs konsernsatsing på forskning og innovasjon rundt fremtidens helsetjenester. 

Sterkere forskningsmiljø

SINTEF har et godt samarbeid med Nord Universitet, blant annet ved at to professorer ved universitetet er tilknyttet miljøet som TFoU skal inngå i. Selv om universitetet nå går ut av TFoU som eiere, ligger forholdene til rette for et forsterket samarbeid også etter fusjonen. 

- Vi er veldig glade for at denne fusjonen har fått slik bred støtte i TFoU, både blant ansatte og i styret. Det gjør at det blir både spennende og motiverende å sette i gang med å finne fram til gode forskningsprosjekter vi kan gjennomføre sammen i et større og sterkere forskningsmiljø. Vi håper og tror det vil merkes i regionen, Bech Gjørv.

Konsernsjefen er også svært takknemlige for den støtten Trøndelag fylkeskommune og Steinkjer kommune har vist i prosessen. 

- Vi tror et godt samarbeid med lokale og regionale myndigheter vil kunne gi spennende prosjekter som kan understøtte regionens satsing på agriteknologi, bioøkonomi, samt helse og velferd.

Kontaktperson