Til hovedinnhold
Norsk English

Rekordmange på settefiskkonferanse

Under årets TEKSET-konferanse var over 400 deltakere og nesten 50 utstillere samlet. De drøftet utfordringer og fremtidens løsninger knyttet til teknologi og drift av anlegg for yngel, settefisk og postsmolt. Både FoU, utstyrsleverandører, oppdrettere og offentlig forvaltning var representert.

Sentrale temaer under konferansen var fiskevelferd, kompetanse, vannkvalitet, energi, smoltifisering og utnyttelse av næringsstoffer fra oppdrett. 

Mangler vi den store oversikten?

TEKSET-konferansen skal fungere som en innovasjonsarena for settefisknæringen med særlig fokus på dagsaktuelle problemstillinger. Prosjektleder Øyvind Hilmarsen fra SINTEF Nord åpnet konferansen ved å utfordre salen med åpne spørsmål: 

– Mangler vi den store oversikten? Vi har for eksempel satt et stort søkelys på dødelighet i sjø, men hvordan står det egentlig til i settefiskfasen, spurte han.  

Han stilte videre spørsmål til hvordan nye digitale verktøy som nå begynner å tas i bruk kan forbedre produksjonen. 

– Settefiskproduksjon har blitt en "kraftkrevende industri", og vi må finne ut hvor energiforbruket kan reduseres, oppfordret han. 

Teknologi, automatisering og aktivitet på land 

Fiskeri- og havbrukspolitisk talsmann Tom-Christer Nilsen fra Høyre snakket om å lykkes i bransjen og hva som skal til for å få det til. Vi trenger vanligvis kapital, kunnskap og et marked som trenger det vi kan produsere til den prisen vi ønsker å selge det for.  Han forklarte videre at vi trenger teknologi og automatisering, og aktivitet på land. 

– Aktiviteten vi har på sjøen skal også kunne gi aktivitet på land, avsluttet han. 

Dyrevelferd i settefiskproduksjonen

Brit Tørud som er fagansvarlig for fiskehelse ved Veterinærinstituttet, fortalte at de nylig har gjennomført en undersøkelse om dyrevelferd i settefiskproduksjon, hvor de så på alt fra rogn til settefisk. 

– Vi inspiserte alt fra den veldig sterke rognen, til den mer sårbare yngelfasen og videre frem til smolten. Her fant vi ut at det er høyest dødelighet blant de minste fiskene, understrekte hun. 

Kvaliteten på dødelighetsdataene ikke er veldig gode ettersom bare 67% av de kunne brukes, men de konkluderte likevel med at rapporteringen til Mattilsynet burde forbedres. 

– I tillegg til dette så vi at flere lar være å bruke kunnskap som er kjent og etablert som praksis. Vi må se på de beste i bransjen og endre krav til egen bedrift, sa hun. 

Godt fornøyd med årets konferanse

TEKSET har utviklet seg til å bli Norges største årlige settefiskkonferanse og er en viktig møteplass for næringen. 

– Vi er svært fornøyde med oppmøtet og gjennomføringen i år og er allerede godt i gang med planleggingen for neste år, sa Øyvind Hilmarsen.