Til hovedinnhold
Norsk English

Norge tar posisjon i global bioteknologikonkurranse

Foto: SINTEF / Thor Nielsen
Styret i Norges Forskningsråd vedtok 11. juni å tildele SFI Industrial Biotechnology status som Senter for forskningsdrevet innovasjon for de neste åtte årene.

Industriell bioteknologi forventes å være en viktig driver for å etablere en sårt nødvendig bærekraftig bioøkonomi i verden. Gjennom SFI Industrial Biotechnology samles de fire forskningsaktørene med den fremste kompetansen og infrastrukturen og 15 industriaktører og en industriklynge med klart definerte innovasjonsbehov til et landslag som skal gi Norge en fremtredende posisjon i den globale, hurtig voksende konkurransen.  

- Industriell bioteknologi vil stå sentralt for samfunnsutviklingen i årene som kommer, for eksempel innenfor fôr, matproduksjon, medisiner og biobaserte materialer. Gjennom dette senteret vil vi gi norsk industri en arena for å påvirke denne utviklingen, sier senterleder for SFI Industrial Biotechnology og forskningsleder i SINTEF Håvard Sletta. 

Industriell bioteknologi innebærer industriell anvendelse av moderne bioteknologiske metoder, enzymer og mikroorganismer for produksjon av et mangfoldig utvalg av varer, inkludert kjemikalier, farmasøytiske produkter, matvarer og fôringredienser, vaskemidler, tekstiler, energi og materialer. 

SFI Industrial Biotechnology vil bli et sentralt virkemiddel for å bevege Norge mot en mer fremtredende internasjonal posisjon innen industriell bioteknologi med tanke på økt konkurranseevne for norsk bioteknisk industri og bringe fram innovasjoner med stort markedspotensial nasjonalt og internasjonalt, eksempelvis fra bærekraftig bruk av råstoffer, skogrester, biomasse fra makroalger og sidestrømmer fra kjøtt- og fiskeri- og havbruksnæringen.  

Senteret skal bidra til ny ekspertkompetanse i norsk industri gjennom å utdanne 19 doktorgrader og post-doktorer, samt en rekke mastergrader. 

Om Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

Det overordnete målet for ordningen Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) er å bidra til styrket innovasjonsevne og økt verdiskaping i norsk næringsliv gjennom langsiktig forskning. Ordningen forvaltes av Norges Forskningsråd og sentrene får tildeling av Forskningsrådets styre. Hvert prosjekt får 12 millioner kroner årlig over åtte år. SFI-ordningen forutsetter at bedrifter deltar i sentrenes virksomhet. 

- Vi vet at når vi systematisk kobler næringsliv og forskning sammen så er dette gjerne starten på nye norske industrieventyr. Dette er gulloppskriften på hvordan vi bygger verdensledende næringsmiljøer. Høy tillit, korte avstander og systematisk samhandling mellom næringsliv og forskning er en god norsk verdiskapingsmodell, sier Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef i SINTEF. 

Kontakt:
Håvard Sletta, senterleder for SFI Industrial Biotechnology og forskningsleder i SINTEF Industri
Stein Mortensholm, kommunikasjonssjef for SINTEF Industri 

 

Senter for forskningsdrevet innovasjon

 

Kontaktperson