Til hovedinnhold
Norsk English

Vekst på land – må landfasen ta all vekst i norsk oppdrettsnæring?

logo TEKSET
Bygging av nye store settefiskanlegg med RAS-teknologi fortsetter med uforminsket styrke. Samtidig starter det første landbaserte matfiskanlegget siden 90-tallet opp i Fredrikstad. En økt landbasert produksjon av laks tvinger seg frem, samtidig som det bygges matfiskanlegg for laks utenfor Norge.

Hvilke teknologiske og biologiske utfordringer må løses i fremtiden? Hva vil nytt regelverk, standarder og forskrifter få å si for utviklingen fremover? Hvilke nye metoder og løsninger er tatt i bruk? Dette og mer til vil du få svar på under TEKSET 2019.

TEKSET 2019 vil inneholde innlegg om teknologiske og biologiske utfordringer i landbasert settefisk og matfiskproduksjon og blant annet ta opp følgende problemstillinger:

  • hvordan unngå utfordringene med H2S i RAS?
  • er det nok brønnbåtkapasitet ved innføring av nytt regelverk for transport av fisk?
  • er det bare å kutte ut lys-styring og gå over til kontinuerlig lys?
  • er kjønnsmodning på vei til å bli ett problem igjen?
  • økende forekomst av nefrokalsinose?
  • hvordan håndtere stor fisk på land?
  • hvordan oppfylle rensekrav for nye settefiskanlegg og landbasert oppdrett?

TEKSET 2019 arrangers 12-13. februar på Clarion Hotel & Congress Trondheim, og er en av de største møteplassene for settefisknæringa, med over 400 deltagere sist konferanse.

TESKET 2019 blir en konferanse i god TEKSET-ånd med gode faglige innlegg fra næringa selv, forskere, veterinærer og leverandører, samt gode diskusjoner rundt bordene.

Velkommen!