Til hovedinnhold
Norsk English

Stor satsing på infrastruktur for havnæringene

Forskningsminister Iselin Nybø besøkte SINTEF og NTNU for å høre om planene for OceanLab
Forskningsrådet har tildelt 1 milliard til nasjonal forskningsinfrastruktur. OceanLab er et av prosjektene som er prioritert.

Infrastrukturen gjør at SINTEF og NTNU kan legge et godt grunnlag for oppstarten av Ocean Space Centre. Fjordlab kompletterer det vi skal gjøre i Ocean Space Centre og det er bra for totaliteten at vi får denne tildelingen allerede nå. Det viser at det er et behov i næringslivet for å få tilgang på både kompetansen og utstyr fra SINTEF og NTNU, sier prosjektleder Beate Kvamstad-Lervold.

Prosjektet har fire satsinger som er forankret i nasjonale og internasjonale strategier:

  • Autonome subsea operasjoner
  • Autonom og ubemannet sjøtransport
  • Biomarin produksjon, fiskeoppdrett og fiskeri
  • Integrert miljøovervåking og prognoser.

OceanLab vil være en åpen infrastruktur for nasjonale og internasjonale forskere og oppfylle krav og behov fra industri og forvaltning. De langsiktige satsingene hos SINTEF og NTNU som SFF AMOS, SFI Exposed, SFI Smart Maritime og det nasjonale testområdet for autonome skip i Trondheimsfjorden, har vært avgjørende for å kunne sende en så kompleks søknad.


Martin Ludvigsen og leder av SFF AMOS Asgeir Sørensen.

Leder av SFF Amos, Asgeir Sørensen, sier at denne tildelingen befester trondheimsmiljøet sin posisjon som ledende i teknologiutvikling for havnæringene og at det nå vil skrives verdenshistorie i Trondheimsfjorden.  –Vi kommer til å se havet på en måte som ingen har sett det før gjennom et virtuelt bilde av fjorden, forteller Sørensen.

Gjennom prosjektet skal Trondheimsfjorden fylles av, autonome skip, undervannsdroner, roboter, og datainfrastruktur som skal plasseres i sjøen mellom Trolla og Nedre Elvehavn. Målet er å lære og kartlegge mest mulig av livet i havet, tilstanden under overflaten og hvordan teknisk utstyr oppfører seg og virker nede i sjøen.

Kontaktperson