Til hovedinnhold
Norsk English

ST Consult skal levere personsertifiseringskurs til SINTEF

ST Consult og SINTEF
Inngår samarbeidsavtale: F.v. Rådgiver Vidar Askelien og daglig leder Eyvind Taraldsen (ST Consult), sertifiseringsleder Steinar Nilsen og forskningssjef Jan Olav Hjermann (SINTEF). Foto: SINTEF
SINTEF og ST Consult har inngått en samarbeidsavtale om leveranser av kurs og eksamener knyttet til SINTEFs personsertifiseringsvirksomhet for renholdsstandarden INSTA 800.

Avtalen ble inngått mellom konsulentselskapet Svein Taraldsen Consult AS (ST Consult) og SINTEF Certification 26. august.

SINTEF har siden 2012 utstedt personsertifikater til brukere av renholdsstandarden INSTA 800. Så langt har mer enn 1250 personer mottatt personsertifikater fra SINTEF, og spesielt det siste året har det vært stor etterspørsel etter både sertifiseringskurs og oppdateringskurs for ny versjon av INSTA 800.

– Så langt i år har vi utstedt mer enn 300 slike sertifikater, sier sertifiseringsleder Steinar K. Nilsen. – Det er derfor svært gledelig at vi nå har fått på plass en ny underleverandør av kurs og eksamener som kan danne grunnlag for utstedelse av både nye og oppdaterte personsertifikater.

Vil tilby åpne og bedriftsinterne kurs

Svein Taraldsen Consult AS er et velrennomert firma med god kompetanse og lang erfaring innenfor renholdsindustrien. Selskapet tilbyr et bredt spekter av konsulenttjenester knyttet til planlegging, innkjøp og kvalitetskontroll av renholdstjenester, i tillegg til kurs og opplæring av renholdspersonell og
-ledere. ST Consult har god kontakt med bransjen, spesielt innen offentlig sektor.

ST Consult har vært i prosess for å få på plass en samarbeidsavtale med SINTEF siden slutten av mai i år, og daglig leder Eyvind Taraldsen er svært glad for å ha blitt godkjent av SINTEF som kursleverandør for personsertifisering.

– ST Consult vil tilby åpne kurs og bedriftsinterne kurs rettet mot både offentlig og privat sektor. I tillegg til sertifiseringskurs for nye søkere som ønsker sertifisering, tilbyr vi også oppdaterings- og oppfriskningskurs for de som ønsker å fornye sitt sertifikat, sier Taraldsen.

Bransjen har etterspurt konkurranse

SINTEF er svært fornøyd med å ha en ny kursleverandør på plass, og ser fram til et langt og godt samarbeid med ST Consult.

– Renholdsbransjen har etterspurt konkurranse i kursmarkedet på INSTA 800, og med dette samarbeidet imøtekommer vi igjen ønsket fra bransjen, sier leder for SINTEF Certification, Jan Olav Hjermann.

Ifølge SINTEF er det fortsatt behov i bransjen for dokumentert kunnskap om INSTA 800. Et personsertifikat fra SINTEF dokumenterer at innehaveren har nødvendig kunnskap om denne viktige kvalitetsstandarden, og at kompetansen vedlikeholdes og opprettholdes over tid.

SINTEF er fortsatt det eneste sertifiseringsorganet i Norden som samarbeider med flere kursarrangører innen dette området.

For mer informasjon om SINTEFs virksomhet innen personsertifisering, se sintefcertification.no.

Kontaktperson