Til hovedinnhold
Norsk English

Sleipner-lisensen frigir CO2-lagringsdata

Equinor og lisenspartnerne skal frigi datasett fra Sleipner-feltet, verdens første offshore-anlegg for karbonfangst og -lagring, for å bidra til økt nyskaping og utvikling når det gjelder CO2 -lagring.

Siden 1996 har Sleipner-feltet vært brukt til CO2-fangst og -lagring, av Equinor (som operatør) og lisenspartnerne. Dette er det karbonlagringsprosjektet i verden som har pågått lengst. Hvert år blir om lag en million tonn CO2 fra naturgass fanget og lagret på Sleipner. Dette har gitt oss en unik innsikt i hva som skjer med CO2 som lagres under bakken over en lengre periode.

I over 20 år har vi hatt førstehåndserfaring med sikker lagring av CO2 i undergrunnen. Vi mener at denne innsikten kan være verdifull for bransjen, forskningsmiljøer og andre som arbeider med å gjøre CO2-lagring til en sentral del av den pågående energiovergangen til en lavkarbonframtid, sier Torbjørn F. Folgerø, chief digital officer og direktør i Equinor.

Alle dataene skal offentliggjøres i september i år, via konsortiet for deling av CO2-lagringsdata (CO2 Storage Data Consortium) som koordineres av SINTEF– et samarbeid som støttes av det norske forskningsprogrammet CLIMIT og det amerikanske energidepartementet.

Equinor har delt data fra CO2-lagring og -overvåking med forskningsmiljøet de siste 15 årene. Ved å gjøre disse dataene lettere offentlig tilgjengelige, ønsker Sleipner-partnerne og SINTEF å trappe opp nyskaping og utvikling knyttet til karbonlagring.

– Helt siden Equinor delte de første datasettene fra Sleipner har forskere over hele verden brukt dem til å forstå strømningsprosesser, forbedre modeller for mer nøyaktig prediksjon og utvikle metoder for sikker lagring av CO2. Tilgang til datasettene fra Sleipner kan akselerere utviklingen av kunnskap og teknologier som kreves for CO2-lagring, og dermed framskynde realisering av karbonfangst og -lagring, noe FNs klimapanel har slått fast at er helt nødvendig for å begrense global oppvarming, sier Eli Aamot, konserndirektør i SINTEF.

Dataene vil i første omgang bli frigitt via en prototype til en gruppe utvalgte testbrukere i juni 2019. Den digitale plattformen for deling av CO2-lagringsdata skal etter planen bli offentlig tilgjengelig på internett i september 2019.

FAKTA
Rettighetshavere i Sleipner-feltet

Selskapsnavn Eierandel [%]
Equinor Energy AS 58,349440
ExxonMobil Exploration and Production Norway AS 17,239360
LOTOS Exploration and Production Norge AS 15,000000
KUFPEC Norway AS 9,411200

 

Om CO2 Storage Data Consortium
Konsortiet for deling av CO2-lagringsdata (CO2 storage data consortium) er et åpent, internasjonalt nettverk for utveksling av data og kunnskap, som ble opprettet av Equinor, SINTEF, University of Illinois og IEAGHG i 2016. Med økonomisk støtte fra Gassnova og det amerikanske energidepartementet ble prosjektet for deling av CO2-data (CO2 DataShare) startet i 2018.

CO2 DataShare bygger en digital plattform for deling av referanse-datasett fra banebrytende CO2-lagringsprosjekter for å gi økt forståelse, redusere kostnader og minimalisere usikkerhet ved lagring av CO2. Målet er å tilby en enkel standardløsning med lave kostnader for å gjøre høykvalitetsdata tilgjengelig for forskningsmiljøer over hele verden.

CO2 DataShare planlegger å ha en prototype tilgjengelig på internett for testbrukere i juni 2019. Piloten for den digitale plattformen for deling av CO2-lagringsdata skal etter planen gjøres tilgjengelig på internett i september 2019, og vil omfatte Sleipner 2019 Benchmark Model og 4D seismiske data frem til 2010.

Prosjektet varer fra 2018 til 2020, og har et budsjett på 7.150.000 kroner. CO2 DataShare er koordinert med det norske forskningssenteret for karbonfangst og -lagring (Norwegian CCS Research Centre, NCCS).

Prosjektets hjemmeside: https://www.sintef.no/en/projects/CO2-storage-data-consortium-sharing-data-from-CO2-storage-projects/

Prosjektinformasjon

Prosjektnavn:

CO2 DataShare

Prosjektstart:

22.08.2017

Kontaktperson:

Grethe Tangen

Utforsk fagområdene

Kontaktperson