Til hovedinnhold
Norsk English

Skal behandle tannbehandlingsangst via nett

Ungdommene i målgruppa har selv deltattt. Her fra en workshop i forprosjektet. Foto: SINTEF
Ungdommene i målgruppa har selv deltattt. Her fra en workshop i forprosjektet. Foto: SINTEF
Målet er å hjelpe barn og ungdom med tannlegeskrekk, slik at de klarer å gjennomføre tannbehandling.

– Tannbehandlingsangst er en av de viktigste årsakene til at pasienter ikke møter opp til tannlegetimen sin. For mange av disse fører dette til alvorlige svekkelser av den orale helsen, som både er belastende i seg selv og kan føre til alvorlige følgesykdommer. Samlet innebærer dette enorme kostnader for samfunnet og er naturlignok en stor utgift for den offentlige tannhelsetjenesten, sier SINTEF-forsker Anita Das.

Dette problemet skal den nettbaserte oppfølgingen altså gjøre noe med. Målet er at den digitale tjenesten skal hjelpe barn og unge å gjennomføre tannlegebesøk og forebygge tannbehandlingsangst, med fokus på både kvalitet og pris.

Den nettbaserte tjenesten skal utvikles av SINTEF og Kompetansesenteret Tannhelse Midt.

– Vi kommer til å involvere tannhelsepersonell, barn og foresatte i utviklingen av tjenesten for å få den mest mulig brukervennlig og sørge for at den dekker brukergruppas behov, sier Das, som er i avslutningsfasen av forprosjektet.

Det fireårige hovedprosjektet som er finansiert av Forskningsrådet starter opp til høsten, hvor også Trøndelag fylkeskommune og Karolinska Instituttet i Stockholm er involvert.