Til hovedinnhold
Norsk English

Ny direktør i SINTEF Manufacturing

Styret i SINTEF Manufacturing AS har ansatt Silje Aschehoug som ny administrerende direktør. Aschehoug er sivilingeniør med doktorgrad innen bærekraftig produktutvikling.

Styret i SINTEF Manufacturing AS har siden i sommer arbeidet med en plan for videre utvikling av selskapet, både som en viktig kompetansepartner for bedriftene i Raufossklyngen, og som et ledende nasjonalt forsknings- og innovasjonsmiljø, tett integrert med de øvrige instituttene i SINTEF-konsernet. Planen omfatter blant annet en sterkere rendyrking av selskapets forsknings- og teknologiprofil, der industribedriftene selv tar et sterkere ansvar for driften av NCE Raufoss-klyngen, og der det legges opp til å skille ut Katapult MTNC som et eget selskap.

I denne sammenheng har Svein Terje Strandlie (61) bedt om avløsning, etter tre år som administrerende direktør i SINTEF Manufacturing AS, og leder for NCE Raufoss. Han går over i en stilling der han vil arbeide med å utvikle nye kundekontakter for selskapet. 

Styret har ansatt Silje Aschehoug (48) som ny administrerende direktør. Aschehoug er sivilingeniør med doktorgrad innen bærekraftig produktutvikling. Hun har en bred bakgrunn fra arbeid med materialutvikling, engineering, risiko og HMS, både innenfor og utenfor virksomheten. Hun kommer nå fra stillingen som forskningssjef for avdeling Materialteknologi i selskapet. 

– Styret takker Svein Terje for innsatsen! Vi er glade for å kunne rekruttere en leder fra egne rekker, som både har en dyp lokal industriforankring og en sterk forskningsprofil, med godt nettverk i forskningsmiljøene utenfor selskapet, sier styreleder Alexandra Bech Gjørv, som også er konsernsjef i SINTEF. ​

– Det har vært tre spennende år som leder i selskapet. Nå ser jeg frem til å bidra med mitt markedsnettverk til å skape nye muligheter. Silje er en sterk leder, og det blir flott å følge henne fremover, sier Svein Terje Strandlie.​

– Jeg setter stor pris på tilliten fra styret, og gyver løs på oppgaven med høye ambisjoner og stor ydmykhet. Selskapet er godt plassert midt i en av de viktigste høyteknologiske klyngene i Norge. Nylige evalueringer viser at vi ligger i internasjonal forskningsfront på flere områder, samtidig som også vi må løfte egen produktivitet og verdiskaping, sier Silje Aschehoug.​

Endringen effektueres umiddelbart.

Kontaktperson