Til hovedinnhold
Norsk English

Økt støtte til EU-forskning

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø​ (Foto: Marte Garmann)
Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø​ (Foto: Marte Garmann)
Kunnskapsdepartementet øker den økonomiske støtten til deltakelse i EU-forskning for institutter med lav basisbevilgning. Dette har stor betydning for SINTEF, og betyr at vi kan øke innsatsen for å hente flere EU-prosjekter.

Den gledelige nyheten ble kunngjort av Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø i dag.

Endringen innebærer at den såkalte STIM-EU ordningen forandres. Dette er en ordning som gir støtte til forskningsinstitutter som vinner EU-prosjekter. Ordningen er svært viktig for SINTEF, men støttesatsen har vært for lav til å gi kostnadsdekning, noe som har medført at vi har tapt betydelige beløp på EU-prosjekter. SINTEF har derfor arbeidet svært mye mot politiske myndigheter for å bedre rammebetingelsene.

Støttesatsen økes nå for institutter som har lavere offentlig basisbevilgning enn 15 prosent. For SINTEF innebærer dette at vi kommer nærmere kostnadsdekning.

I vårt oppdrag med å bidra til omstilling av norsk næringsliv, er det internasjonale samarbeidet i EU-prosjektene helt avgjørende for å bygge nødvendig kompetanse og bidra til å posisjonere våre kunder for innovasjon mot nye markeder.

Konsernsjef Alexandra Bech Gjørv er svært g​lad for endringen. Hun sier at SINTEF nå kan satse sterkere på EU-forskning:

"Dette er en svært god nyhet for norsk forskning generelt og for instituttene spesielt. I vårt oppdrag med å bidra til omstilling av norsk næringsliv, er det internasjonale samarbeidet i EU-prosjektene helt avgjørende for å bygge nødvendig kompetanse og bidra til å posisjonere våre kunder for innovasjon mot nye markeder. Fra å regne på hvor mange prosjekter vi har råd til å delta i, kan vi nå søke alle viktige utlysninger i EUs rammeprogram. Og det kommer vi til å gjøre. Det er spesielt gledelig at et slikt initiativ kommer nå, i slutten av et rammeprogram hvor det fortsatt er mange store og relevante utlysninger."

Kontaktperson