Til hovedinnhold
Norsk English

Ny teknologi gir kortere strømbrudd

Selv om talglys kan være koselig, blir det mye plunder når strømmen går. Nå kan smart teknologi krympe avbruddstiden ved strømbrudd og dermed spare samfunnet for store kostnader. Illustrasjonsfoto: AshleyWiley/iStock
Selv om talglys kan være koselig, blir det mye plunder når strømmen går. Nå kan smart teknologi krympe avbruddstiden ved strømbrudd og dermed spare samfunnet for store kostnader. Illustrasjonsfoto: AshleyWiley/iStock
Nå er de her, smarte løsninger som gir oss strømmen raskere tilbake hvis den går. Det kan spare Norge for minst 125 millioner kroner årlig.

I samarbeid med SINTEF og fire andre nettselskap har Hafslund Nett gått nye veier for å krympe avbruddstiden ved strømbrudd.

I et nylig avsluttet prosjekt har samarbeidspartnerne vist at avbruddstiden kan reduseres vesentlig når såkalt smartgrid-teknologi tas i bruk. Smartgrid er en betegnelse på neste generasjons strømnett, basert på ny teknologi for overvåking,  styring og utnyttelse av moderne kommunikasjonsteknologi.

   Les også: Åpnet nytt smarthus-laboratorium

Fjernstyring og selvhelende strømnett

Flere steder på Østlandet har prosjektet testet ut bruk av fjernavleste feilindikatorer og fjernstyrte brytere, samt foretatt målinger for å beregne avstanden til feilstedet. Ved strømbrudd har dette gitt nettselskapene data som gjør at feil kan lokaliseres og strømforsyningen gjenopprettes raskere enn tidligere.

Prosjektet har også testet og satt i drift flere ulike løsninger med automatiske omkoblinger, såkalte selvhelende nett.

   Les også: Menn vil spare strøm – kvinner vil stå fritt 

Årlige millionbesparelser

SINTEF har hatt rollen som prosjektleder i prosjektet «Feil- og avbruddshåndtering i smarte distribusjonsnett». I tillegg har SINTEF utviklet en metodikk for å beregne hvordan ulike kombinasjoner av fjernavleste feilindikatorer, fjernstyrte brytere og automatikk kan bidra til reduksjon i avbruddstiden.

Basert på resultatene fra prosjektet er det anslått at samlet gevinst for Norge ved å  ta i bruk slik smartgridteknologi i det høyspente distribusjonsnettet, vil være omlag 125 millioner kroner i reduserte avbruddskostnader årlig – såkalte KILE-kostnader. KILE står for Kostnader ved Ikke Levert Energi og representerer samfunnsøkonomiske kostnader ved strømbrudd.

I dette anslaget inngår både reduserte kostnader for bedrifter, og kostnader knyttet til de ulemper husstander opplever når strømmen går. Reduserte driftskostnader for nettselskapene kommer i tillegg.

   Les også: Jakten på lavere strømregning

Belønnet med innovasjonspris

Prosjektet mottok nylig en innovasjonspris som deles ut av Smartgridsenteret i Trondheim.