Til hovedinnhold
Norsk English

Ny strategi- og kommunikasjonsdirektør i SINTEF

Vincent Fleischer (46) er ansatt som strategi- og kommunikasjonsdirektør i SINTEF.

Fleischer har bred erfaring som leder og utvikler. Han kommer fra stilling som avdelingsdirektør med ansvar for regional næringsutvikling, næringsklynger og nordområdepolitikk i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Før dette arbeidet han som divisjonsdirektør for strategi og kommunikasjon i Innovasjon Norge i perioden 2010-2015.

Han har også arbeidet i The Boston Consulting Group, Nærings- og handelsdepartementet og som gründer i en oppstartbedrift.

Fleischer er utdannet økonomisk geograf fra Universitetet i Oslo og har en MBA fra Norges handelshøyskole.

Han ser frem til å starte i sin nye jobb: 
-Jeg har jobbet hele livet med å forbedre det norske innovasjonssystemet. SINTEF er krumtappen i det systemet. Da er det utrolig spennende å få være med på å gjøre SINTEF enda bedre, fordi det vil kunne gi effekter i store deler av norsk næringsliv. Jeg mener Norge trenger SINTEF mer enn noen gang, sier Fleischer.

SINTEFs konsernsjef Alexandra Bech Gjørv sier at ansettelsen er gjort etter en grundig prosess.

-De store samfunnsendringene rundt oss gjør at SINTEF har et enda større oppdrag å fylle enn det vi leverer i dag. Dette krever nytenking om hvordan vi kommuniserer og samhandler. Vincent Fleischer har en bredde i erfaringer og egenskaper som vil gi oss viktige impulser og gjøre ham til en inspirerende leder for SINTEFs kommunikasjonsteam, sier Alexandra Bech Gjørv.

Vincent Fleischer går inn i SINTEFs konsernledelse, med arbeidssted i Trondheim. Han tiltrer i stillingen 2. mai.

Ansettelsen er en sentral del av en økt satsing på kommunikasjon, strategi og samfunnskontakt i SINTEF. Dagens kommunikasjonsdirektør Petter Haugan går inn i en ny stilling som direktør for samfunnskontakt og forskningspolitikk.

Vincent Fleischer

Tel: 415 66 414 

Kontaktperson