Til hovedinnhold
Norsk English

Kick-off for The Norwegian Seaweed Biorefinery Platform

Den 27. mai var det oppstartsmøte for kunnskapsplattformen The Norwegian Seaweed Biorefinery Platform (SBP-N) hos SINTEF Sealab.

Målet med prosjektet er å være en å være en plattform for forskning, kunnskap, metodikk og ulike interessenter innen utvikling av en økonomisk og miljøvennlig bioraffineri av makroalger.

Fokuset er på produktutvikling av dyrkede alger som sukkertare, butare og etter hvert søl, samt på bruk av villhøstede arter som stortare og grisetang til nye produkter.

Prosjektgruppen består av forskningsmiljøet på tang & tare ved NTNU og SINTEF, samt ved NMBU, Nofima og Møreforsking. En rekke bedrifter innen dyrking, prosessering og produktutvikling er også knyttet til prosjektet og vil være en stor styrke for forskerne.

Kunnskapsplattformen mottar finansiering fra Norges Forskningsråd i 5 år (2019-2024).

Kontakt: Professor  

Kick-off for prosjektgruppen 27. mai 2019

Kontaktperson