Til hovedinnhold
Norsk English

Ketil Rønning ny markedsdirektør for EU i SINTEF Industri

Rønning har arbeidet i ulike stillinger i Norges Forskningsråd siden 2008 og tiltrer stillingen 1. september. Stillingen etableres som ressurs i å videreutvikle og forsterke deltakelsen i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon.

- Verdens største program for forskning og innovasjon skal bli enda større, og SINTEF er den norske aktøren som deltar mest. Med store ambisjoner om økt deltakelse i Horisont Europa vil SINTEF være helt sentral i internasjonalisering av norsk forskning og en svært viktig bidragsyter for å nå regjeringens mål om omstilling av næringslivet, sier Ketil Rønning.

Han starter i stillingen 1. september, vil inngå i instituttets stabsgruppe for strategi og forretningsutvikling og vil ha arbeidssted i SINTEFs lokaler i Oslo. SINTEF lndustri koordinerer for tiden 18 EU-prosjekter, deltar i tillegg som partner i hele 43 andre og har høye mål for deltakelse også i neste rammeprogram.

- SINTEFs og vårt institutts vekstambisjoner om økt deltagelse i Horisont Europa tilsier at vi må forsterke det strategiske arbeidet i overgangen fra Horisont 2020. Vi gjør det for tiden veldig bra, men vi har enda større potensial og ønsker å realisere det til beste for konkurranse- og innovasjonsevnen i norske bedrifter. Ketils brede erfaring fra nasjonal og internasjonal instituttpolitikk og kommersialiseringsarbeid (TTO), vil være et svært viktig bidrag til SINTEFs kapabilitet i det kommende posisjoneringsarbeidet. Jeg er veldig glad for at Ketil deler vår ambisjon om betydelig vekst i Europa og har takket ja til å bli en del av det SINTEF Industris sterke EU-team, sier forskningsdirektør Jack Ødegård.

SINTEF lndustris viktigste markedssegment er innen landbasert prosess- og vareproduserende industri, petroleumsindustri, fornybar energi, bioteknologi og nanomedisin, og avanserte materialer.

Markedsdirektør med ansvar for forretningsutvikling i EU har følgende ansvarsområder:

  • Sørge for at lnstituttet beholder eksisterende og tar nye posisjoner i overgangen H2020 (FP8) til Horizon Europe (FP9)
  • Bidra til posisjonering i relevante foraDialog med Forskningsrådet og de regionale EU-kontorene i Norge
  • Rådgivning om virkemidler og søknadsutvikling, samt bruk av eksterne konsulenter
  • Gjennomføre analyser som beslutningsverktøy og som input til dialog med Forskningsrådet, departement og politikere
  • Analysere og utvikle presentasjonsmateriell til bruk i foredrag, møter, presentasjoner og kommunikasjonsmateriell
  • Jobbe tett med linjeledelsen og forskningsgrupper i ulike deler av SINTEF, motivere til søknadsinnsats, spesielt i de forskningsmiljø som i dag har lite EU-aktivitet
  • Oppdatering av instituttets EU strategi og porteføljestyring

Kontaktperson