Til hovedinnhold
Norsk English

Fishtech med fokus på sentrale utfordringer for fiskeri-Norge

Foto: TYD
I år er det igjen klart for Fishtech. Konferansen arrangeres i Ålesund i den 4. september og tar for seg sentrale utfordringer for fiskeri-Norge.

To sentrale utfordringer:

  1. Miljøvennlig og effektivt fiske
  2. Foredling og verdiskaping

I den første delen presenterer avdelingsdirektør Jan Ivar Maråk Fiskebåts nye klimaveikart for fiskeflåten mens sentrale fagpersoner fra SINTEF Ocean gir siste nytt om alternative energikilder og framdriftssystemer for kommersielle fiskefartøy. SINTEFs nye hydrogen-laboratorium for fartøy presenteres og vi får høre siste nytt om 3. generasjons fiskeredskaper.

Den andre delen tar utgangpunkt i at store mengder ubearbeidet fisk eksporteres ut av landet. Det er et viktig mål å øke foredlingsgraden i Norge. På konferansen tar vi for oss vilkårene for førstehandsomsetning og foredling. Her bidrar direktør Sverre Johansen fra Sjømat Norge, adm. dir. Audun Maråk fra Fiskebåt og senior forsker Geir Sogn Grundvåg fra Nofima med faglige og næringspolitiske sysnpunkter.

Vi får også høre siste nytt om sirkulær økonomi samt neste generasjons foredlingsindustri.

Du kan melde deg på allerede nå. 

Program, påmelding og praktisk informasjon om Fishtech 2019 finner du her

Nøkkeltall

Kontaktperson