Til hovedinnhold
Norsk English

Fornyelse av laksekonsesjoner for forskning

Fiskeridirektoratet har vedtatt å forlenge forskningskonsesjonen for SINTEF Ocean/ACE med ti nye år.

Bakgrunnen for ordningen med tildeling av forskningstillatelser er å gi rom for viktig forskning som bringer akvakulturnæringen fremover, og som kommer hele næringen til gode.
– Forsøkskonsesjonen på ACE har vært avgjørende for å få gjennomført nybrottsarbeid innen havbruksteknologi. Med en forlengelse kan vi fullføre de prosjektene som er igangsatt og vi kan realisere nye prosjekter som har vært på blokka mens vi ventet på denne avklaringen, sier Hanne Digre.

Hun er spesielt stolt av at rådet som gir innstillingen har beskrevet forskningen som utføres ved ACE som av stor betydning for havbruksnæringen og at forskningen i skjæringspunktet mellom teknologi og biologi har gitt synergi for mange aktiviteter, for entreprenører og utstyrsbedrifter nasjonalt og internasjonalt.

–Det er gledelig å lese at fiskeridirektoratet uttaler at forskningen som er utført har vært viktig for utvikling av sjømatnæringen og at resultatene fra forsøkene har kommet hele næringen til gode.

I tildelingen har Fiskeridirektoratet også fremhevet det brede, faglige samarbeidet med andre forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt. Med senterledelse av SFI Exposed og deltakelse i næringsklynger er SINTEF Ocean godt posisjonert for å gjøre forskningskonsesjonen tilgjengelig for næringsaktører og andre forskningsinstitusjoner.

Med en 10 års forlengelse av tillatelsen vil vi fortsatt kunne bidra til at Norge er i den internasjonale fronten av havbruksteknologisk forskning.

Les mer om ACE på våre nettsider.