Til hovedinnhold
Norsk English

Endelig prosjektstart for Ocean Space Centre

Erna Solberg kom med gode nyheter til Trondheim – både Ocean Space Centre og Campussamling får tildelt forprosjektmidler i 2020.

I forslaget til statsbudsjett ligger det 55 millioner kroner til forprosjekt i Ocean Space Centre, noe som er helt i tråd med det behovet som ble spilt inn fra Statsbygg, NTNU og SINTEF i OFP rapport i juni .

– Nå kan vi sette full fart i prosjektet, etter mange år med forberedelser og utredninger. Når senteret står ferdig får vi en fantastisk mulighet for å styrke Norge som verdensledende havnasjon. For næringslivet er det svært viktig at vi kan utvikle nye digitale og miljøvennlige løsninger for havnæringene, sier SINTEFs konsernsjef Alexandra Bech Gjørv.

Hun er også glad for at det gis midler til å videreføre arbeidet med å samle NTNUs campus. -Dette vil styrke forsknings- og utdanningsmiljøene i  Norge og Trondheim, sier Gjørv. 

Lønnsomt og fleksibelt konsept
Prosjektet ble i 2018 vurdert til å være samfunnsøkonomisk lønnsomt. Det betyr at gevinstene fra å bygge senteret er større enn investeringen i byggeprosjektet. Ocean Space Centre skal bygges på eksisterende tomt på Tyholt, men det er også planlagt infrastruktur og testmuligheter i havet i Trondheimsfjorden, Hitra/Frøya og Ålesund. Les mer om de planlagte laboratoriene 

En investering for miljøet
Vegar Johansen leder styringsgruppen for Ocean Space Centre, han ser fram til å bygge et senter med en tydelig miljø- og klimaprofil. – Mange av de problemene vi må løse ser vi bare konturene av i dag. De store miljøendringene skjer fort og vi må jobbe på tvers av fag og industrier for å finne de løsningene som monner, sier Johansen. Ett av områdene som er viktig er skipsfart som har en næring med store miljøambisjoner, men hvor det gjenstår å finne løsninger for deler av flåten.

Forprosjektet gir detaljerte planer
I forprosjektfasen vil det gjennomføres reguleringsarbeid, i samspill med Trondheim kommune og i dialog med naboer og andre interessenter. Da vil detaljerte planer og reguleringer bli utarbeidet og behandlet.

Statsbygg er byggherre for prosjektet som nå vil bemannes opp med ressurser fra både SINTEF og NTNU. Forprosjektfasen vil gå over to år og en beslutning om startbevilgning kan tidligst skje ved behandlingen av statsbudsjettet for 2022. 

Fremdrift

  •  2020 og 2021 – Forprosjekt med en estimert ramme fra 80 til 100 millioner kroner
  • 2021 - Reguleringsplan for området ferdigbehandlet
  • Vår 2021 - Kvalitetssikring (KS2) av prosjektet
  • Høst 2021 - Beslutning startbevilgning
  •  2022 – Byggestart
  • 2025 – Ferdigstilling Ocean Space Centre