Til hovedinnhold
Norsk English

C-Capture skal samarbeide med SINTEF om karbonfangst-teknologi for negative utslipp

C-Capture, et engelsk selskap som har utviklet innovative kjemiske prosesser for fjerning av CO2, skal samarbeide med SINTEF i en ny fase i forsknings- og utviklingsarbeidet sitt.

C-Capture samarbeider med Drax Group på bioenergi og karbonfangst og lagrings (BECCS)-prosjektet på Drax' kraftverk i England. I prosjektet skal de bruke SINTEF Industris testlaboratorium på Tiller for å validere teknologien og sammenligne med alternative rensemetoder. Ved å fange CO2 fra røykgass fra biomasse, kan teknologien bidra til negative CO2-utslipp. Dette er en noe verden vil trenge for å kunne redusere CO2-innholdet i atmosfæren.

Forskere ved SINTEF vil jobbe tett med utviklingsavdelingene hos C-Capture og Drax om forsøkene i tiden framover.  SINTEFs testanlegg for CO2-fangst på Tiller i Trondheim vil bli benyttet for brenning av biopellets for å kunne fange CO2 fra røykgassen i forsøkene. Et av målene med SINTEFs arbeid er å sammenligne C-Captures teknologi med dagens tilgjengelige kommersielle løsninger. Viktige fokusområder er energiforbruk i prosessen og utslippskontroll av kjemikalier fra fangstanlegget.

Prosjektet skal hjelpe Drax-kraftverket i North Yorkshire til å bli verdens første kraftverk med negative utslipp ved å fjerne drivhusgassen karbondioksid fra atmosfæren samtidig som det produseres elektrisitet. 

Her kan du lese mer om prosjektet på engelsk.

Utforsk fagområdene

Kontaktperson