Til hovedinnhold

130 millioner til FoU-samarbeid for grønnere skip

Havyard-gruppen og SINTEF skal forske seg fram til nye løsninger for mer miljøvennlig skipsfart. Programmet har en økonomisk ramme på ca 130 millioner kroner og skal vare i tre år.
Virtuell prototyping og simulering av de ulike skipsløsningene er en sentral del av FoU-programmet. (Illustrasjon: Havyard)
Virtuell prototyping og simulering av de ulike skipsløsningene er en sentral del av FoU-programmet. (Illustrasjon: Havyard)

Det nye FoU-programmet inkluderer prosjekter innen ulike teknologiområder, som skipsdesign, hybride maskineriløsninger og digitalisering, ifølge Havyards pressemelding.

Målet med satsingen er å utvikle kompetanse og løsninger som gjør det maritime selskapet i stand til å levere enda mer miljøvennlige og sikre skip.

Programmet bygger videre på et ti år langt utviklingsløp i Havyard, samt forskning som er gjort i samarbeid med SINTEF i FoU-senteret SFI Smart Maritime.

– For SINTEF er dette en viktig satsning, som vil gi oss et betydelig løft på svært aktuelle forskningsområder. Havyard er en aktør med høy kompetanse og et tydelig ønske om å bidra i forskning og utvikling.

I tillegg til å gi konkrete innovasjoner for Havyard, vil denne satsningen også fremskaffe kunnskap som kommer hele næringen og samfunnet til gode. Deler av aktiviteten skal utføres av våre kolleger i SINTEF Ålesund» sier Trond Johnsen, forskningsleder i SINTEF Ocean og leder for SFI Smart Maritime.

– Vi har hatt stort utbytte av samarbeidet med SINTEF Ocean allerede, og vi ønsker å styrke dette gjennom denne satsningen. Miljøutslippene fra skipsfarten må reduseres samtidig som sikkerheten opprettholdes, og vi ønsker å være i front av denne utviklingen. I SINTEF finner vi et av de ledende fagmiljøene globalt på temaet. » sier Kristian Steinsvik, leder for FoU i Havyard.

Havyard Group ASA er et maritimt teknologiselskap som leverer produkt og tjenester innen sjømat, energi og transport. Havyard Group ASA er notert på Oslo Børs.

Av Christina Benjaminsen for Gemini.no
mandag 1. juli 2019
+47 922 16 489