Til hovedinnhold
Norsk English

130 millioner til FoU-samarbeid for grønnere skip

Virtuell prototyping og simulering av de ulike skipsløsningene er en sentral del av FoU-programmet. (Illustrasjon: Havyard)
Virtuell prototyping og simulering av de ulike skipsløsningene er en sentral del av FoU-programmet. (Illustrasjon: Havyard)
Havyard-gruppen og SINTEF skal forske seg fram til nye løsninger for mer miljøvennlig skipsfart. Programmet har en økonomisk ramme på ca 130 millioner kroner og skal vare i tre år.

Det nye FoU-programmet inkluderer prosjekter innen ulike teknologiområder, som skipsdesign, hybride maskineriløsninger og digitalisering, ifølge Havyards pressemelding.

Målet med satsingen er å utvikle kompetanse og løsninger som gjør det maritime selskapet i stand til å levere enda mer miljøvennlige og sikre skip.

Programmet bygger videre på et ti år langt utviklingsløp i Havyard, samt forskning som er gjort i samarbeid med SINTEF i FoU-senteret SFI Smart Maritime.

– For SINTEF er dette en viktig satsning, som vil gi oss et betydelig løft på svært aktuelle forskningsområder. Havyard er en aktør med høy kompetanse og et tydelig ønske om å bidra i forskning og utvikling.

I tillegg til å gi konkrete innovasjoner for Havyard, vil denne satsningen også fremskaffe kunnskap som kommer hele næringen og samfunnet til gode. Deler av aktiviteten skal utføres av våre kolleger i SINTEF Ålesund» sier Trond Johnsen, forskningsleder i SINTEF Ocean og leder for SFI Smart Maritime.

– Vi har hatt stort utbytte av samarbeidet med SINTEF Ocean allerede, og vi ønsker å styrke dette gjennom denne satsningen. Miljøutslippene fra skipsfarten må reduseres samtidig som sikkerheten opprettholdes, og vi ønsker å være i front av denne utviklingen. I SINTEF finner vi et av de ledende fagmiljøene globalt på temaet. » sier Kristian Steinsvik, leder for FoU i Havyard.

Havyard Group ASA er et maritimt teknologiselskap som leverer produkt og tjenester innen sjømat, energi og transport. Havyard Group ASA er notert på Oslo Børs.

Kontaktperson