Til hovedinnhold

Waste-to-Energy Workshop – Finansieringsmuligheter i EU for næringsliv

10 oktober inviterte SINTEF Energi, Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd norske aktører i Waste-to-Energy-sektoren til en workshop i Oslo om finansieringsmuligheter i EU. Vi presenterte ulike finansieringsmekanismer som kan være aktuelle for sektoren. Workshopen ble arrangert i regi av NorEUnergy prosjektet.

Berta Matas Güell fra SINTEFs Brusselkontor
Berta Matas Güell fra SINTEFs Brusselkontor

https://blogg.sintef.no/sintefenergy-nb/waste-energy-workshop-finansieringsmuligheter-eu-naeringsliv/

Publisert tirsdag 27. november 2018
Seniorforsker
413 55 494