Til hovedinnhold
Norsk English

Vi har levert kunnskap til byggenæringen i 60 år

Byggforskserien gir dokumenterte løsninger for alle som bygger, prosjekterer og forvalter bygninger.
Byggforskserien gir dokumenterte løsninger for alle som bygger, prosjekterer og forvalter bygninger.
Byggforskserien er godt kjent for byggenæringen i Norge. Gjennom 60 år har Byggforskserien bidratt til god kvalitet og riktig utførelse i alle typer bygninger. Og behovet for mer kunnskap bare øker.

Byggforskserien er et resultat av forskning, utprøvde løsninger og erfaringer fra skadeoppdrag, og utvikles i tett samarbeid med byggenæringen. Løsningene i Byggforskserien er i tråd med gjeldende regelverk samt nye produkter og byggemetoder. SINTEF Byggforsk forvalter dermed en unik del av bygningskulturarven i Norge, og vi stopper ikke med det.

Byggforskserien

Da Norges Byggforskningsinstitutt (NBI) ble opprettet i 1953, var det et uttalt mål at instituttet, i samarbeid med myndigheter, organisasjoner og næringen, skulle sørge for at forskningens resultater ble nyttiggjort i praksis. Dette ble videreført da Byggforsk og SINTEF fusjonerte i 2007.

- Samarbeidet med byggenæringen for å utvikle og presentere bærekraftige løsninger har vært helt essensielt siden starten og er en viktig faktor til Byggforskseriens suksess den dag i dag. Vi er svært stolte av at kunnskapen i Byggforskserien brukes aktivt på byggeplasser og prosjekteringskontor over hele landet, sier markeds- og kommunikasjonssjef Veslemøy Nestvold i SINTEF Byggforsk.

De første Byggdetaljbladene ble sendt ut i 1958, og ble svært godt mottatt. Etter ett år var antall abonnenter oppe i 2100.

Funksjon før ytelse

Byggforsk mente at det var viktig å først definere bygningsdelenes funksjon i bygget, deretter å fastlegge hvilke ytelser som var nødvendige. På dette grunnlaget kunne man utarbeide forslag til praktiske løsninger. Instituttet bidro aktivt til at funksjonskrav ble introdusert i byggeforskriftene allerede i 1969, og videreutviklet i alle senere utgaver.

Funksjonsbaserte forskrifter åpner for innovasjon og stimulerer til økt kvalitet, men stiller store krav til kunnskap hos prosjekterende og utførende, som selv må velge løsninger som tilfredsstiller kravene. Overgangen til funksjonsbaserte forskrifter har dermed økt behovet for understøttende standarder og anvisninger.

Byggforskserien anbefaler løsninger som gjenspeiler Byggforsks tolkning av kravene i regelverket, men den tar også utgangspunkt i andre funksjonskrav som må oppfylles for å oppnå bygninger som «tåler å stå ute» under de klimapåkjenningene vi har i Norge.

Praktiske løsninger som tilfredsstiller kravene i regelverket

Løsningene i Byggforskserien skal alltid tilfredsstille funksjonskravene i byggteknisk forskrift (TEK), og i mange tilfeller har Byggforskserien anbefalt løsninger som senere har blitt standardløsninger og forskriftskrav. I tråd med utviklingen har bladene gått fra å utgis på papir til å være nettbasert, og framtidas Byggforskserie vil være enda mer digitalisert, i takt med resten av byggenæringen.

Vi arbeider kontinuerlig med å få forskningsresultater nyttiggjort i praksis og være oppdatert i forhold til regler og standarder. Områder vi har bidratt på eller vært pådriver for siden oppstarten av Byggforskserien er: rasjonell småhusbygging av tre, prinsippet om totrinnstetting, universell utforming, funksjonstankegang, energieffektivitet, fuktproblematikk, våtrom, inneklima og endret ytre klima. I 2018 har vi blant annet fokus på anvisninger om takkonstruksjoner og boligkvalitet.

Feires med fagtreff og jubileumskonferanse

- Uten kundene våre ville vi ikke hatt et produkt å feire i år. Vi vil derfor benytte 60-årsfeiringen til å invitere kundene våre til gratis fagtreff flere steder i landet, og vi avslutter med å invitere alle til en stor jubileumskonferanse til høsten. Vi håper bransjen blir med på feiringen, sier Veslemøy Nestvold.

Byggforskserien

...

Kontaktperson