Til hovedinnhold
Norsk English

Stor interesse for forskning og innovasjon

en fire meter høy modell av en offshore vindturbin
I tilknytning til selve konferansen var en større utstilling med state-of-the-art eksempler på forskningsbaserte innovasjoner. Der deltok SINTEF med en fire meter høy modell av en offshore vindturbin som er utviklet gjennom EU-prosjektet Lifes 50+, sammen med det baskiske forskningsinstituttet Tecnalia.
SINTEF var medarrangør på den første RTO Innovation Summit i Brussel (RTO= Research and Technology Organisations). Konferansen med tilhørende utstilling samlet mer enn 400 forskere, beslutningstakere og industriaktører fra hele Europa, og ga viktige innspill til utviklingen av EUs neste rammeprogram for forskning. Erfaringene med å koble aktørene sammen på en slik måte var gode, og det vurderes å arrangere en ny RTO Innovation Summit i 2020.

RTO Innovation Summit gikk av stabelen i Brussel 6.-7. november 2018. Dette er første gang de ti største teknisk-industrielle forskningsinstituttene i Europa går sammen om et slikt arrangement. Hovedtema for konferansen var instituttsektorens bidrag til innovasjon og verdiskaping: "Creating Impact Through Research".

Tyske Fraunhofer var initiativtaker og hadde invitert med SINTEF og åtte andre ledende institutter fra hele Europa:

SINTEF deltok aktivt i planlegging og gjennomføring av konferansen, som var bygd opp rundt fem tematiske områder som tilsvarer fem områder knyttet til "Global Challenges and Industrial Competitiveness", som er sentralt i EUs neste rammeprogram for forskning, Horizon Europe:

  1. Climate, energy & mobility
  2. Digital & industry
  3. Food & Natural resources
  4. Inclusive & secure society
  5. Health

I tilknytning til selve konferansen var en større utstilling med state-of-the-art eksempler på forskningsbaserte innovasjoner. Der deltok SINTEF med en fire meter høy modell av en offshore vindturbin som er utviklet gjennom EU-prosjektet Lifes 50+, sammen med det baskiske forskningsinstituttet Tecnalia. Vår iøynefallende modell fikk stor oppmerksomhet fra besøkende og media, og er et konkret eksempel på vårt gode samarbeid med Tecnalia om innovasjoner i havrommet.

Konferansen ble åpnet av Reimund Neugebauer, president i Fraunhofer. Blant innlederne på konferansen var blant annet grunnleggeren av TomTom, nederlandsk produsent av mobile GPS-navigatorer og leverandør av geodata, som fortalte om kunnskapsbasert næringsutvikling. Jyrki Katainen, visepresident i EU-kommisjonen med ansvar for arbeid, vekst, investeringer og konkurransekraft, hilste møtet.

Konferansen ble åpnet av Reimund Neugebauer, president i Fraunhofer.

Fra Norge deltok blant annet sentrale folk fra Equinor, Forskningsinstituttenes Fellesarena (FFA) og Technoport, samt en stor delegasjon fra SINTEF på konferansen. Flere av SINTEFs fagfolk deltok med innlegg og/eller var moderator på konferansens mange workshops:

Hvorvidt RTO Innovation Summit blir en konferanse som gjentas i 2020 og årene framover, blir gjenstand for diskusjon arrangørene imellom.

Kontaktperson