Til hovedinnhold
Norsk English

Siri Hunnes Blakstad ansatt som ny forretningsutvikler i SINTEF

Siri Hunnes Blakstad
Foto: NTNU
Siri Hunnes Blakstad er ansatt som senior forretningsutvikler ved SINTEF Byggforsk. Hun starter i jobben 1. september.

Hunnes Blakstad kommer til SINTEF fra ÅF og tegn_3 der hun har ledet arkitektdelen. Siri Hunnes Blakstad vil inngå i instituttledelsen og hennes hovedoppgave blir å forløse potensialet som ligger i å bruke "ett SINTEF" ovenfor bygg- og anleggsnæringen.

– Det å bli bedre kjent med hele SINTEF vil berike byggenæringen. Dette håper vi også vil medføre større aktivitet for oss ved instituttet og større aktivitet for SINTEF, sier konserndirektør Hanne Rønneberg, som er svært fornøyd med ansettelsen.

Hunnes Blakstad kjenner SINTEF godt fra sin tid som forskningssjef i perioden 2003-2007 og før det som forsker på Arkitektur og byggteknikk.

– Hunnes Blakstad kjenner store deler av bygge- og anleggsnæringen veldig godt, og har blant annet jobbet mye med tidligfase. Hennes erfaring med eiendomsutvikling vil også gi oss viktig kunnskap, sier Rønneberg.

– SINTEF har en fantastisk kompetanse og bredde som innebærer store muligheter for bygge- og anleggsnæringen. I tillegg til videreutvikling av forskningen innenfor bygg, samferdsel og arkitektur, ligger det mange muligheter i å koble bygg og anlegg med SINTEFs kompetanse fra andre næringer. Både når det gjelder digitalisering, helse, bærekraftig samfunnsutvikling og mobilitet. Her er SINTEF en skattkiste for videre utvikling av næringen, sier Blakstad.

Siri Hunnes Blakstad innehar en professor 2 stilling ved NTNU og sitter også i styret i Bygg21.

Kontaktperson