Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF representert i regjeringsutnevnt ekspertgruppe for grønn vekst.

Regjeringen ønsker bærekraftig vekst i industrien og oppretter samhandlingsforumet Prosess21. Nina Dahl, forskningssjef i SINTEF Industri, er en av ti eksperter som er utnevnt til å sitte i styringsgruppen for forumet.

Medlemmene i gruppen har bred erfaring fra norsk prosessindustri. Sammen skal de gi anbefalinger om hvordan vi best kan få til et lavutslippssamfunn parallelt med industriell vekst.

Prosessindustrien står for 20 prosent av Norges eksportverdi, og er svært viktig for lokalsamfunn over hele landet. Et godt samarbeid mellom myndigheter, rammesettere og industrien er avgjørende for å sikre konkurranseevne og arbeidsplasser for hele landet.

- Gjennom etableringen av Prosess21 tar regjeringen initiativ til en svært viktig strategiprosess. Her får industrien, forskningsinstitusjonene og virkemiddelapparatet muligheten til å legge en strategi og identifisere tiltak som kombinerer industriell vekst med ytterligere reduksjoner i industriens CO2 -utslipp, sier Håvard Moe, konserndirektør for teknologi i Elkem, og leder av Prosess21.

I tillegg til reduksjon av CO2-utslipp, omfatter forumets arbeidsområde teknologi- og produktutvikling, kompetanse, effektiv ressursbruk og bærekraftige forretningsmodeller.

Strategigruppen har oppstart 24. mai.

Her kan du lese mer om samhandlingsforumet Prosess21

Kontaktperson