Til hovedinnhold
Norsk English

Sånn sikrer vi sikkerheten

Sikkerhet i arbeidslivet bør være selvsagt. Hvordan tar vi vare på den? Foto: Colourbox
Sikkerhet i arbeidslivet bør være selvsagt. Hvordan tar vi vare på den? Foto: Colourbox
En ny bok tar for seg hvordan vi tar vare på sikkerheten i et arbeidsmarked i endring.

Hvert år blir flere tusen mennesker rammet av ulykker på norske arbeidsplasser. Men sikkerhetsarbeid er de siste tiårene blitt mer sentralt, og antallet skader og dødsulykker er gått ned.

Sikkerhet i arbeidslivet. Fagbokforlaget

Hvordan skal vi greie å bevare en slik trend, og helst forbedre forholdene, i årene som kommer? Økende outsourcing, midlertidighet, selvgående transportmidler og et stadig mer internasjonalt arbeidsmarked er blant faktorene som skaper nye utfordringer.

Boken «Sikkerhet i arbeidslivet» tar for seg hvordan sikkerhet fortsatt kan komme først på arbeidsplasser i Norge. De seks forfatterne bak boken har alle lang erfaring fra sikkerhetsfeltet. Samtlige har tilknytning til NTNU eller SINTEF.

Boken er delvis en introduksjon for studenter, men er også myntet på folk som trenger praktiske råd eller tanker omkring hvordan vi kan gjøre arbeidsplassene våre sikrest mulig, blant annet ved å jobbe sammen.

Til sist ser boken på nye etiske utfordringer, som hvorfor utenlandske arbeidstakere er mer utsatt for ulykker enn norske. Den ser også spesielt på hvordan nye organisasjonsformer og ny teknologi kommer til å endre arbeidsplassene, og hvordan vi kan møte dette uten at det skal gå på bekostning av sikkerheten.

Les mer: Sikkerhet i arbeidslivet. Trond Kongsvik m. fl. Fagbokforlaget.