Til hovedinnhold
Norsk English

Regjeringen har valgt konsept for Ocean Space Centre

Glede da konseptvalg for Ocean Space Centre ble annonsert. Fra venstre Gunnar Bovim, rektor NTNU, stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad (frp), stortingsrepresentant Mari Holm Lønseth (H), konsernsjef Alexandra Bech Gjørv, SINTEF og stortingsrepresentant Jon Gunnes (V). Foto: Lena Knutli.
Regjeringen har besluttet å videreføre arbeidet for å realisere Ocean Space Centre i Trondheim. Samfunnsmålet er å sikre verdiskaping gjennom konkurransedyktige norske havnæringer. Kvalitetssikringen slår fast at satsingen er samfunnsøkonomisk lønnsom, og prosjektet går nå inn i en ny fase.

Dette ble kunngjort av Nærings- og fiskeridepartementet i dag.

Ocean Space Centre er fremtidens laboratorie- og kunnskapssenter for havrommet, en stor nasjonal satsing for forskning, innovasjon og utdanning; i regi av SINTEF og NTNU.

Planleggingen av Ocean Space Centre startet i 2005, og ulike konsepter har vært utredet. I mars 2018 la SINTEF og NTNU fram et modifisert konsept, som nå er kvalitetssikret i henhold til statens prosjektmodell, såkalt KS1 av Supplerende analyse.

Kvalitetssikringen viser at konseptet er samfunnsøkonomisk lønnsomt. På dette grunnlaget har regjeringen besluttet å videreføre arbeidet inn i en prosjektavklaringsfase, såkalt OFP. I denne fasen skal sentrale elementer til en investeringsbeslutning avklares.

Kvalitetssikrerne viser til at konseptet Ocean Space Laboratories vil gi økte inntekter til SINTEF Ocean og NTNU, direkte merverdi for bruk av laboratoriene og økt kvalitet som mer enn oppveier investeringskostnadene. Konseptet er derfor samfunnsøkonomisk lønnsomt.

-Dette er en viktig milepæl. Nå har vi robust og godt konsept, men planleggingen har tatt lang tid og dagens laboratorier er i ferd med å bli nedslitte og umoderne. Rask fremdrift mot utbygging er derfor kritisk for Norge som ledende havnasjon, sier SINTEFs konsernsjef Alexandra Bech Gjørv.

- For å være konkurransedyktig internasjonalt må vi utdanne kandidater med relevant kompetanse for framtidas havnæring. Gode løsninger for utdanning i samspill med forskningsvirksomheten er avgjørende, og sammen med Sintef har vi nå fått på plass et fremtidsrettet konsept som svarer på behovet. Vi er fornøyd med at dette er tillagt stor vekt i vurderingen av samfunnsnytten, sier Gunnar Bovim, rektor ved NTNU.

- Både SINTEF og NTNU driver verdensledende forskning i denne infrastrukturen. Laboratoriene er det viktigste verktøyet vi har for forskning, innovasjon og utdanning, og det er kritisk med en forutsigbar fremdrift for å modernisere infrastrukturen, så vi kan utvikle teknologinasjonen Norge og skape et tyngdepunkt for utvikling av havteknologi, sier Bovim og Gjørv.

Pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet. 

Kontaktperson