Til hovedinnhold
Norsk English

Prisbelønt for forskning på førerløse skip

Konsernsjef Alexandra Bech Gjørv gratulerer prisvinner Walter Caharija fra SINTEF Ocean.
Konsernsjef Alexandra Bech Gjørv gratulerer prisvinner Walter Caharija fra SINTEF Ocean. (Foto: SINTEF)
SINTEF-forsker Walter Caharija er en av mange teknologer som gjør sitt for at verden trygt og billig skal kunne frakte gods på selvstyrte skip. Nå er han tildelt SINTEFs pris for fremragende forskning i 2017.

Forskeren mottok prisen for en mye sitert vitenskapelig artikkel. Der beskriver Walter Caharija forskning han har gjort – gjennom sitt PhD-studium hos NTNU – på et kontrollsystem for autonome skip. Systemet er utviklet for at slike farkoster skal klare å holde en forhåndsbestemt kurs under påvirkning av bølger, strøm og vind.

Kontrollsystemet har blitt til bit for bit i mange forskningsgrupper i Norge og verden over. Caharija og medforfatterne er de første som har bevist matematisk at systemet vil virke.

Det matematiske beviset er også en veiviser for innstilling av kontrollsystemet. Beviset angir nemlig verdier for hvor hardt roret kan brukes, før rorbruken går ut over skipets evne til å holde en stø kurs.

At kontrollsystemet virker også i virkelighetens verden, er seinere dokumentert gjennom tester på autonome overflate- og undervannsfarkoster i full skala.

Den prisbelønte artikkelen, som Caharija er hovedforfatter for, beskriver hele "bevisførselen", fra de matematiske beregningene til fullskalatestene.

Medforfatterne er professor Kristin Y. Pettersen, professor Asgeir J. Sørensen og professor Jan T. Gravdahl fra NTNU (som var Caharijas veiledere under PhD-arbeidet), Milan Milovanovic fra Framo (som var Caharijas medstudent under PhD-studiet ved NTNU), samt Marco Bibuli, Enrica Zereik og Gabriele Bruzzone fra CNR-ISSIA (Italia), Pedro Calado fra Metric4 (Portugal) og Jose Braga fra OceaScan (Portugal).

Prisvinneren er til daglig å finne som forsker ved avdelingen for sjømatteknologi hos SINTEF Ocean på Brattøra. Førerløse skip er nemlig et hyperaktuelt tema også i havbruksnæringen.
Caharija tok sin PhD ved NTNU AMOS – Centre for autonomous marine operations and systems, et senter som de tre første av de nevnte medforfatterne er tilknyttet.

SINTEFs pris for fremragende forskning er på 150 000 kroner.