Til hovedinnhold
Norsk English

Økt samarbeid om CO2-håndtering mellom SINTEF og TCM Mongstad

anlegget på Mongstad
– En viktig avtale for Norge, sier SINTEFs konsernsjef om samarbeidsavtalen som SINTEF har fornyet med Teknologisenteret på Mongstad (TCM), verdens største anlegg for testing og forbedring av CO2-fangst. Foto: TCM
Teknologisenter Mongstad (TCM) og SINTEF fornyer samarbeidsavtale og vil presentere sine tilbud og tjenester innen karbonfangst og lagring (CCS) i felleskap for markedet.

– TCM og SINTEF har jobbet med karbonfangst i en årrekke og har samarbeidet om en rekke prosjekter. Sammen ønsker vi nå å forsterke innsatsen i markedet og forhandle om felles prosjekter der dette passer. SINTEF og TCM har begge verdensledende forsknings- og testmiljøer innen CCS, og de fleste selskapene som har testet hos oss har vært innom SINTEF først. Ved å knytte vår komplementære kompetanse enda tettere sammen, kan vi oppnå enda mer, sier TCMs administrerende direktør Ernst Petter Axelsen.

– Viktig avtale for Norge

Også SINTEFs konsernsjef Alexandra Bech Gjørv mener avtalen styrker Norges muligheter til å vise verden vei til en fremtid med CO2-håndtering:

– SINTEF og TCM er sentrale aktører i Norges nasjonale infrastruktur for forskning på og utvikling av CCS-teknologi. Samarbeidet mellom SINTEF og TCM muliggjør en komplett pakke for oppskalering av teknologier fra reagensrør til industriell skala.

– Norge har en sterk posisjon internasjonalt innen CCS. Vi har ledende miljøer innen forskning og utvikling, og et godt samspill mellom forskning, verdensledende leverandørbedrifter og industri med behov for reduserte utslipp. I sum kan dette skape arbeidsplasser og teknologieksport til hele kjeden for fangst, transport og lagring av CO2. Derfor er denne samarbeidsavtalen viktig for Norge, sier SINTEF-sjefen.

SINTEFs konsernsjef Alexandra Bech Gjørv og TCMs administrerende direktør Ernst Petter Axelsen signerer avtalen.
SINTEFs konsernsjef Alexandra Bech Gjørv og TCMs administrerende direktør Ernst Petter Axelsen er enige om at den fornyede samarbeidsavtalen styrker Norges muligheter til å vise verden vei til en fremtid med CO2-håndtering. Foto: TCM

Argusøyne på utslipp

TCM og SINTEF vil utveksle informasjon om interessenter og prosjektmuligheter, og sammen vurdere mulighetene for fellesprosjekter. Slike kan for eksempel omhandle teoretisk fysisk og kjemisk analyse, kjemiteknisk prosessmodellering og simulering, samt testing og verifikasjon av prosesser fra liten til stor skala.

Forskning for å lukke kunnskapshull innen reduksjon og overvåkning av utslipp, er viktig for å redusere risiko knyttet til teknologier for fangst av CO2. TCM og SINTEF samarbeider tett om disse utfordringene og tar sikte på å styrke samarbeidet ytterligere gjennom etablering av nye felles prosjekter.

Optimalisering og kostnadskutt

TCM og SINTEF har allerede vært involvert i flere felles prosjekter. Ett av disse er CLIMIT Demo-prosjektet «DOCPCC». Her ble avanserte prosesskontrollsystemer utviklet og testet, med sikte på å optimalisere CO2-fangstprosessen og gjøre den billigere.

I første del av prosjektet deltok Cybernetica, SINTEF og NTNU. Etter modelleringsforsøk og testing ved SINTEFs pilotanlegg på Tiller i Trondheim, ble systemene testet ut ved TCM. Prosjektet representerer en videreføring av det gode samarbeidet mellom TCM og CCS-miljøet i Trondheim.

Løsninger i industriell skala

SINTEF, TCM og andre sentrale CCS-aktører samarbeidet også nylig i det viktige CLIMIT Demo-prosjektet Aerosolve. Prosjektet knyttet sammen Tiller-anlegget, TCM og ROAD-prosjektet (Rotterdam Capture and Storage Demonstration Project), for å bidra til løsninger som er direkte anvendbare i industriell skala.

Aerosolrelaterte utslipp til luft fra amin-absorbere for CO2-fangst, er et tema med økende interesse og fokus. Aerosolve-prosjektet styrket kunnskapen om hvordan man skal utvikle og drive CO2-fangstanlegg med utslippsnivå innenfor de gitte utslippstillatelser.

Samarbeid med Europa og USA

TCM og SINTEF samarbeider også om et prosjekt i det europeiske forskningssamarbeidet ACT. Første leveranse fra TCM er evalueringsrapport for solventen CESAR 1 som etter planen skal testes i amin-anlegget august 2019.

SINTEF og TCM er begge aktivt involvert i «International Test Center Network» (ITCN), som TCM og det amerikanske «National Carbon Capture Center» (NCCC) tok initiativ til i 2012. Her har noen av verdens ledende CCS-testsentre samarbeidet og delt kunnskap om bygging og drift av testinstallasjoner for å redusere kostnader, samt den tekniske, miljømessige og økonomiske risiko som er knyttet til CCS. Dette har også resultert i sterke bilaterale samarbeidskonstellasjoner.

Dette er TCM

Teknologisenteret på Mongstad, som startet sin virksomhet i 2012, er verdens største anlegg for testing og forbedring av CO2-fangst. Kunnskap vil forberede grunnen for CO2-fangsttiltak for å bekjempe klimaendringene. TCM er et joint venture mellom den norske stat (gjennom Gassnova), Equinor, Shell og Total.

Dette er SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med over 2000 ansatte med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap.

Kontaktperson