Til hovedinnhold
Norsk English

Nytt fusjonert institutt – SINTEF Industri

Forskningsinstituttene SINTEF Materialer og kjemi og SINTEF Petroleum har med virkning fra 1. januar 2018 slått seg sammen og heter nå SINTEF Industri.

Fusjonen skal styrke vår industrinære og tverrfaglige forskningsprofil, og sørge for at vi blir en enda bedre F&U-partner for kunder i inn og utland.

Navnet SINTEF Industri underbygger visjonen "Teknologi for et bedre samfunn", og at vi utvikler framtidsrettede løsninger i tett samarbeid med våre industrikunder – blant annet innenfor prosessindustrien, olje og gass, fornybar energi, materialer, vareproduserende industri og helseindustrien.

Fakta

 • 470 medarbeidere
 • 900 millioner kroner i omsetning (tall fra 2016)
 • Lokalisert i Trondheim, Oslo, Porsgrunn og Bergen

Fakturainformasjon

Om instituttet

SINTEF Industri er et oppdragsinstitutt som leverer forskningsbaserte løsninger og tjenester som skaper verdi for kunder nasjonalt og internasjonalt.

Med vår flerfaglige kunnskapsbase og avanserte laboratorier som fundament, utvikler vi − i tett samarbeid med våre kunder og samarbeidspartnere − teknologi og tverrfaglige løsninger innen et bredt spekter av markeds- og fagområder:

 • Avanserte materialer
 • Olje og gass
 • Anvendt kjemi og biologi
 • Prosessindustri
 • Fornybar energi
 • Bærekraftig transport
 • Vareproduksjon
 • Metallurgi
 • Helseindustri, inkludert nanoteknologi og bioteknologi
 • Bygg
 • Marinteknisk og biomarin industri

Bærekraftig utvikling og verdiskaping er grunnleggende for vår aktivitet.

www.sintef.no/industri

Kontaktperson