Til hovedinnhold
Norsk English

Innviet innovasjonshub på Gløshaugen

Konsernsjefene Alexandra Bech Gjørv i SINTEF og Svein Tore Holsether i Yara har her akkurat innviet de to selskapenes felles innovasjonshub, foran et stort antall interesserte publikummere på Gløshaugen i Trondheim. Foto: Thor Nielsen / SINTEF
Konsernsjefene Alexandra Bech Gjørv i SINTEF og Svein Tore Holsether i Yara har her akkurat innviet de to selskapenes felles innovasjonshub, foran et stort antall interesserte publikummere på Gløshaugen i Trondheim. Foto: Thor Nielsen / SINTEF
Yara og SINTEFs nye fellesprosjekt, en innovasjonshub for effektiv og klimavennlig gjødsel- og matproduksjon, ble høytidelig åpnet tirsdag 30. januar. Det langsiktige målet for satsingen er å gi verden nok mat på en ansvarlig og klimavennlig måte.

Høyt på agendaen står utvikling av neste generasjons gjødsel, og mer digitalisering og effektivisering av landbrukssektoren gjennom å koble spisskompetanse innen en rekke relevante fagområder. Senteret skal jobbe med forskere som har bakgrunn fra ulike fagområder som prosesskjemi, energi, materialteknologi og digitalisering. Miljøet skal jobbe både på strategisk og operativt plan.

Ifølge Yara er dette en strategisk og langsiktig satsing, der forskning spiller en sentral hovedrolle:
– For å forbli relevante overfor våre kunder og samarbeidspartnere, må vi finne metoder for å endre måten vi produserer gjødsel på. Vi må utvikle ny teknologi som gir mer miljøvennlige, billigere og smartere prosesser. Vi trenger ikke å se langt etter nødvendig kompetanse og en ideell utviklingspartner: Samarbeidet med SINTEF er en del av en langsiktig strategi og et partnerskap vi investerer i. Vi tror det vil være avgjørende for Yaras fremtidige suksess å samarbeide med forskningsmiljøet i SINTEF, sa konsernsjef i Yara, Svein Tore Holsether på åpningsdagen.

Og mannskapet i den felles innovasjonshuben er allerede på plass:
Fire forskere fra SINTEF og to fra Yara skal jobbe full tid på senteret, som ligger samlokalisert med NTNU på Gløshaugen.

Seks medarbeidere som bemanner innovasjonshuben som SINTEF og Yara har gått sammen om. Fra venstre: Ben Alcock og Olaf Trygve Berglihn, begge SINTEF, Lise Winter, Yara, Jasmina H. Cavka, SINTEF, Max Warner, Yara og Krysztof Banasiak, SINTEF.
Disse seks medarbeiderne bemanner innovasjonshuben som SINTEF og Yara har gått sammen om. Fra venstre: Ben Alcock og Olaf Trygve Berglihn, begge SINTEF, Lise Winther, Yara, Jasmina H. Cavka, SINTEF, Max Warner, Yara og Krysztof Banasiak, SINTEF. Foto: Thor Nielsen / SINTEF

Også konsernsjef Alexandra Bech Gjørv i SINTEF har store forventninger til partnerskapet med Yara, og trekker fram naboskapet til NTNU som en ekstra fordel:
– Innovasjonslaboratoriet på Gløshaugen en sentral del av samarbeidet mellom Yara og SINTEF som vil omfatte mange områder og verdikjeder, som sirkulær økonomi, grønn energi, digitalisering og "precision farming". Ved å plassere innovasjonlaboratoriet midt på campus Gløshaugen kan vi også trekke fordeler av det nær samarbeidet mellom SINTEF og NTNU, slik at også universitetet trekkes nærmere med i arbeidet, sier SINTEFs konsernsjef Alexandra Bech Gjørv.

Avtalen mellom partnerne er signert for tre år, med automatisk forlengelse på tre nye år.

Utforsk fagområdene

Kontaktperson