Til hovedinnhold
Norsk English

Industri-klynge på fjellet går for masseprodusert skreddersøm

Industriparken på Røros
De største industribedriftene i Røros-området skal bli et utstillingsvindu for hvordan ferdigvarer produseres i en tid der kunder etterspør spesielle produkter og individuell behandling. I forgrunnen renner Håelva langs en rygg av sand og grus som ble avsatt under siste istid. Foto: Espen Bratlie / Samfoto / NTBscanpix
Med SINTEF i ryggen skal ni fabrikker i Rørosregionen styrke seg i en viktig kunst: lage varer tilpasset ønsker hos enkeltkunder like raskt som gammeldags masseproduksjon ble utført.

De største industribedriftene i Rørosregionen er blitt enige om å samarbeide tettere. Målet er økt verdiskaping, lønnsomhet og innovasjonsevne. Sammen skal de sikre sin nasjonale og internasjonale konkurranseevne og sørge for å beholde norsk vareproduksjon og viktige industriarbeidsplasser i regionen også i framtida.

Nylig signerte selskapene Flokk (tidligere HÅG), Os ID, Røros Tweed, Norbit, Røros Produkter, Røroshytta, Røros Dører og Vinduer, Røros E-Verk og Røroshetta stiftelsesdokumentene for en ny industriklynge.

"Langvarig samarbeid med forskningsmiljøet i SINTEF har bidratt til å legge grunnlaget for den nye klyngen", skriver det nyetablerte nettverket i en pressemelding. SINTEF har fått en observatørplass i det nye styret, ved seniorforsker Ottar Bakås.

Kundetilpasset produksjon

Det nye nettverket har foreløpig fått navnet «Kundetilpasset produksjon, en industriklynge i Røros-regionen».

Kundetilpasset produksjon, eller masseprodusert skreddersøm (mass customization), handler om å kunne tilby unike produkter og tjenester til individuelle kunder, med rask levering og effektiv produksjon.

Flere av virksomhetene i klyngen, som Flokk og Os ID, er allerede blant de beste i Europa i nettopp masseproduksjon av kundetilpassede produkter. Både Os ID sine øremerker og HÅG-stolene fra Flokk produseres p�� bestilling til hver enkelt kunde og tilpasses kundens spesifikasjoner allerede under produksjonen.

– Kampen om forbrukerne vil i økende grad handle om å mestre masseproduksjon og skreddersøm på én gang. Høykostlandet Norge er derfor som skapt for framtidas vareproduksjon, sier Ottar Tollan. Tollan – "Site Manager" for Flokk as på Røros og nyvalgt styreleder for klyngen.

– Norsk industri kan ikke konkurrere med masseproduksjonen i lavkostland. Men produksjon av ferdigvarer er i stor endring. Etterspørselen etter spesielle produkter og individuell behandling øker, og kundetilfredshet er i ferd med å bli like viktig som pris. De produsentene som klarer å lage varer som er tilpasset ønskene til enkeltkunder like raskt og effektivt som «gammeldags» masseproduksjon, vil ha store konkurransefortrinn. Vi tar i bruk ny teknologi og har høyt kompetente arbeidstakere. Masseprodusert skreddersøm er et konkurransefortrinn, forklarer Tollan.

Flere bedrifter kan komme til

De ni industribedriftene ønsker flere bedrifter velkomne inn i nettverket.

«Kundetilpasset produksjon» er et nettverk av industribedrifter i Rørosregionen og Nord-Østerdalen. Alle virksomheter som driver større- eller mindre grad av kundetilpasset produksjon kan søke om medlemskap i klyngen. Nye virksomheter tas opp etter vedtak i styret, forteller Sigrid M. Jansen fra Rørosregionen Næringshage.

De ni industribedriftene har til sammen over 450 ansatte i regionen, og en samlet årlig omsetning i Norge på i overkant av 1,3 milliarder.

Gjennom arbeidet i en regional industriklynge ønsker virksomhetene å utveksle erfaringer og kompetanse, samarbeide og lære av hverandre. Klyngen skal også styrke egne virksomheter ved å knytte til seg det beste av nasjonal og internasjonal forsknings- og utviklingskompetanse på området.

Her er den nyetablerte industri-klyngen på ett brett, representert ved fra venstre: Tor Lømo-Hansen, daglig leder Røros Dører og Vinduer as, Sigrid M. Jansen, rådgiver Rørosregionen Næringshage as, Roger Berggård, fabrikksjef Røroshytta as, Ottar Tollan, Site Manager, Flokk as, Røros, Lars Skjestad, seniorforsker, SINTEF, Torgeir Svae, finansdirektør, Os ID as, Erland Sjøvold, daglig leder Røros Tweed as, Rolf Schjølberg, daglig leder Røros Produkter as, Arnt Sollie, administrerende direktør Røros E-verk as, Ottar Bakås, seniorforsker SINTEF og Dag Vinge, Site Manager Norbit EMS as Røros. Foto: Shervin Danai, Frontal Media

SINTEF og Forskningsrådet

Flere sentrale industribedrifter på Røros har arbeidet tett med forskere fra SINTEF Teknologi og samfunn i Trondheim over en årrekke. Gjennom to store forskningsprosjekt: «ARMS» og «Custom-R» har Forskningsrådet de siste årene bidratt med betydelige beløp til forsknings- og utviklingsarbeid i bedriftene Røros Dører og Vinduer, Røros Produkter, Røroshetta og Flokk.

SINTEF og næringshagen har også samarbeidet om årlige industrikonferanser på Røros med tema masseprodusert skreddersøm. Her har bl.a. selve pioneren for utvikling av «mass custumization», amerikaneren Joseph Pine, forelest flere ganger. Pine har ved besøk på Røros også gitt uttrykk for at de ledende industribedriftene i regionen imponerer han.

Nasjonal oppmerksomhet

Sven Samuelsen, Regionalansvarlig for Forskningsrådet i Trøndelag hilser etableringen velkommen og er imponert over initiativet og "driven" på Røros som vekker nasjonal oppmerksomhet.

– Røros ligger på tredjeplass i landet når det gjelder egenutført forsknings- og utviklingsarbeid per sysselsatt, sier Samuelsen.

– Bare Kongsberg og Bærum/Asker bruker flere timer per sysselsatt på forsknings- og utviklingsarbeid. Bedriftene i Røros ligger godt over landsgjennomsnittet, og også høyere enn teknologi- og universitetsbyen Trondheim, avslutter han.

Klyngen har som også formål å bygge kompetanse på området kundetilpasset produksjon som andre virksomheter kan lære av. Bedriftene i klyngen skal være så langt fremme på området masseprodusert skreddersøm at klyngen tar en nasjonal posisjon som landets sterkeste industrielle fagmiljø på kundetilpasset produksjon.

Kontaktperson

«Kundetilpasset produksjon – en industriklynge i Røros-regionen»

Bedriftene i klyngen:

Masseprodusert skreddersøm / Kundetilpasset produksjon

På engelsk: Mass customization

Masseprodusert skreddersøm handler om å kombinere det beste fra skreddersøm og masseproduksjon slik at man kan tilby unike produkter og tjenester til individuelle kunder, med rask levering og effektiv produksjon. Masseprodusert skreddersøm gir en rekke fortrinn både for samfunnet, kunden, bedriften og de ansatte.