Til hovedinnhold
Norsk English

Hvor bærekraftig er havbruksnæringa?

En ny nettportal gjør blant annet tall på lakselus, salg av ulike legemidler og rømming fra oppdrettsmerder lett tilgjengelig for alle. Illustrasjonsfoto: Thinkstock.
En ny nettportal gjør blant annet tall på lakselus, salg av ulike legemidler og rømming fra oppdrettsmerder lett tilgjengelig for alle. Illustrasjonsfoto: Thinkstock.
I nettportalen "Bærekraft i havbruk" er fakta om næringas påvirkninger på hav, kyst og samfunn gjort lett tilgjengelig for alle.

Portalen ble lansert denne uka, og  samler tall og statistikk som finnes fra før, men på ulike steder og med delvis vanskelig tilgjengelighet. Prosjektet ble satt i gang for å gjøre det enklere for folk å finne  fakta, og  bidra til økt forståelse av hvordan havbruk påvirker både miljø, samfunn og økonomi.

Det er forskere fra Nofima og SINTEF som står bak portalen, som er utviklet i tett samarbeid med BarentsWatch og Bouvet.

De offentlige dataene og forskningsdataene om bærekraft som er samlet i portalen er hentet fra blant annet Brønnøysundregistrene, Fiskeridirektoratet, Mattilsynet, Statistisk Sentralbyrå, Veterinærinstituttene og Vitenskapelig råd for lakseforvaltning.

I tråd med både nasjonale og internasjonale retningslinjer om bærekraft har forskerne delt tallmaterialet inn i tre kategorier for bærekraft: Miljø, økonomi og samfunn.

Innenfor miljøkategorien finnes for eksempel tall på lakselus, salg av ulike legemidler og rømming, mens samfunnskategorien tar opp blant annet avgifter, arealbruk og sysselsetting. Økonomiske temaer er eksempelvis bidrag til BNP, kostnader og lønnsomhet.

Et omfattende tallmateriale over en lang tidsperiode gjør det mulig å vise trender innen flere temaområder, og synliggjør hvordan ulike temaer i havbruksnæringen utvikler seg over tid. Portalen skal oppdateres årlig.

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) har finansiert prosjektet etter at bransjen selv etterlyste mer tilgjengelige og åpne tilstandsrapporter om bærekraft, mens Nofima har  ansvar for prosjektledelsen.

Her finner du nettportalen «Bærekraft i havbruk»