Til hovedinnhold
Norsk English

Grønt lys videre for Ocean Space Centre

​​Glede da konseptvalg for Ocean Space Centre ble annonsert. Fra venstre Gunnar Bovim, rektor NTNU, stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad (frp), stortingsrepresentant Mari Holm Lønseth (H), konsernsjef Alexandra Bech Gjørv, SINTEF og stortingsrepresentant Jon Gunnes (V). Foto: Lena Knutli.​
​​Glede da konseptvalg for Ocean Space Centre ble annonsert. Fra venstre Gunnar Bovim, rektor NTNU, stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad (frp), stortingsrepresentant Mari Holm Lønseth (H), konsernsjef Alexandra Bech Gjørv, SINTEF og stortingsrepresentant Jon Gunnes (V). Foto: Lena Knutli.​
Regjeringen vil jobbe videre med å realisere Ocean Space Centre i Trondheim. Målet er å sikre samfunnet verdiskaping gjennom å gi norske havnæringer ny kunnskap.

Ocean Space Centre er fremtidens laboratorie- og kunnskapssenter for havrommet, en stor nasjonal satsing for forskning, innovasjon og utdanning; i regi av SINTEF og NTNU. Ifølge statens kvalitetssikring slår er satsingen samfunnsøkonomisk lønnsom, og prosjektet går nå inn i en ny fase. Det ble kunngjort av Nærings- og fiskeridepartementet fredag 7. desember.

– Dette er en viktig milepæl. Nå har vi robust og godt konsept, men planleggingen har tatt lang tid og dagens laboratorier er i ferd med å bli nedslitte og umoderne. Rask fremdrift mot utbygging er derfor kritisk for Norge som ledende havnasjon, sier SINTEFs konsernsjef Alexandra Bech Gjørv.

– For å være konkurransedyktig internasjonalt må vi utdanne kandidater med relevant kompetanse for framtidas havnæring. Gode løsninger for utdanning i samspill med forskningsvirksomheten er avgjørende, og sammen med Sintef har vi nå fått på plass et fremtidsrettet konsept som svarer på behovet.  Vi er fornøyd med at dette er tillagt stor vekt i vurderingen av samfunnsnytten, sier Gunnar Bovim, rektor ved NTNU.

Planleggingen av Ocean Space Centre startet i 2005, og ulike konsepter har vært utredet. I mars 2018 la SINTEF og NTNU fram et modifisert konsept, som nå altså er kvalitetssikret i henhold til statens prosjektmodell.