Til hovedinnhold
Norsk English

Elkem og SINTEF satser på forskning i nord

Konserndirektør i Elkem Silicon Materials, Trond Sæterstad (venstre) og Forskningsdirektør i SINTEF Industri, Jack Ødegård, signerte samarbeidsavtalen mellom Elkem og SINTEF 26. januar 2018. Her sammen med medarbeidere fra Elkem og SINTEF (Foto: Bjørn Leirvik Photography)
Elkem og SINTEF inngår samarbeidsavtale for å øke forskningsaktiviteten i Nord-Norge. Satsingen vil blant annet innebære mer forskning på bærekraft, digitalisering og mineralet kvarts.

Samarbeid mellom Elkem og SINTEF

Norge er i gang med omstillingen til lavutslippssamfunnet. En stor del av denne omstillingen og utviklingen av nye næringer vil skje i de nordligste områdene i landet vårt. Elkem er allerede sterkt representert i nord, med verk i både Salten, Rana, Tana og Mårnes. Alle disse blir sentrale i det nye forskningssamarbeidet, i tillegg til Thamshavn i Trøndelag.

– I Elkem jobber vi kontinuerlig for å styrke kompetansemiljøene våre. Faglig sterke medarbeidere og fremragende forskere er sentralt for at Elkem skal kunne utvikle virksomheten, sier konserndirektør i Elkem Silicon Materials, Trond Sæterstad. – Et samarbeid med SINTEF vil sikre at forskningen vi skal i gang med, holder et høyt faglig nivå, fortsetter han. SINTEF og Elkem har fra før et omfattende og mangeårig forskningssamarbeid, så det er naturlig å bygge videre på dette.

Økt forskning på bærekraft

Samarbeidet skal starte opp om kort tid, og vil innebære etablering av piloter for de ulike prosjektene ved de ulike verkene. Det er flere områder der forskningen nå skal intensiveres: Blant annet vil utvikling av bærekraftig industri bli prioritert.

– Det vil for eksempel dreie seg om økt bruk av biokarbon og teknologier for økt energieffektivisering som samlet gir betydelig reduserte CO2-utslipp. Mer bærekraftige løsninger i industrien er en sentral del av omstillingen til lavutslippssamfunnet. Her kan vi få til mye sammen, forteller Forskningsdirektør i SINTEF Industri, Jack Ødegård.

Et satsingsområde i samarbeidet er digitalisering og automatisering i større omfang for prosessindustrien. Det blir forsket og jobbet med fremtidens industriløsninger knyttet til digitalisering og automatisering ved verkene for å sørge for økt konkurransekraft og verdiskaping i et langsiktig perspektiv.

Kompetanseutvikling i nord

– I Nord-Norge finnes det både kompetansemiljøer og naturressurser som gjør landsdelen svært spennende for den type forskning og utvikling vi driver med i Elkem. Blant annet vil vi forske på mineralet kvarts, som finnes i store mengder i nord og som er en svært viktig råvare for Elkems virksomheter, sier Sæterstad i Elkem.

Elkem ønsker å bidra til å opprette Ph.D-stillinger knyttet til de ulike forskningsprosjektene, slik at det kan rekrutteres forskere til et voksende nordnorsk forskningsmiljø. Dette er et ledd i Elkems økte tilstedeværelse i nord. Også SINTEF ser behov for å bygge opp en større forskerstab i tilknytning til industrimiljøet i nord.

– I Nord-Norge finnes det enorme naturressurser. Vi skal ta disse i bruk for å videreutvikle den industribaserte forskningen i tråd med voksende krav om bærekraft og klimatilpasning. Når vi nå forsterker satsingen på forskning sammen med Elkem, håper vi å legge grunnlaget for et grønt forskningseventyr i nordområdene, avslutter Jack Ødegård fra SINTEF. Ødegård presiserer samtidig at selv om fokuset i avtalen med Elkem gjelder kompetanse- og kapasitetsbygging i nord, så vil man selvsagt spille på best tilgjengelige kompetanse og ressurser fra hele SINTEF.

 

 

Kontaktperson