Til hovedinnhold
Norsk English

Årets vinner av Arbeidsmiljøprisen i SINTEF

Årets vinner av Arbeidsmiljøprisen, Ivonne Herrera
Arbeidsmiljøprisen for 2017 går til Ivonne Herrera, en medarbeider som ifølge juryen blant annet har bidratt til nyskaping, kreativitet og glede.
Hvert år deler SINTEF ut en arbeidsmiljøpris til et miljø, en gruppe eller en person som har gjort en særlig innsats for arbeidsmiljøet i SINTEF. Årets vinner er en rettferdig og kreativ gledesspreder.

Alle ansatte i SINTEF har mulighet til å nominere en kollega eller gruppe i SINTEF, som de mener fortjener en ekstra oppmerksomhet. Arbeidsmiljøprisen skal gå til en medarbeider som ved gode gjerninger bidrar til et godt arbeidsmiljø og en trygg hverdag. Årets pris går til Ivonne Herrera, seniorforsker ved SINTEF Digital.

Arbeidsmiljøprisens kriterier som vektlegges ved nominering:

• initiativ
• innsats
• kreativitet
• lagånd
• mot
• resultat

Disse kriteriene gjenspeiler de grunnleggende verdiene i SINTEFs mål og strategi.

Her er juryens begrunnelse:

Årets vinner tar ofte initiativ til sosiale arrangement for sine kolleger, både i stor og liten skala. Prisvinner tenker alltid på sine kollegers ve og vel. Hun ser folkene rundt seg og bryr seg om dem.

Bidrar til nyskaping og glede 

Prisvinneren er kreativ på mange måter. Hun er en pådriver for å gjøre ting på nye måter, som å bruke "innovasjonsleker" for å stimulere kreativiteten i et team. Hun er også kjent for å "sprite opp hverdagen" og gi folk en god latter.
Prisvinneren deler gjerne sin kompetanse, erfaring og sitt nettverk med kolleger både i sin egen avdeling, i andre avdelinger i eget institutt og på tvers av instituttgrensene i SINTEF.

Kjemper for rettferdighet og hjelper andre

Ivonne har god rettferdighetssans og er ikke redd for å si ifra om noe hun mener er urett eller at noen blir forskjellsbehandlet. I alle prosjekt hun deltar i, jobber hun aktivt for å fremme kvinnelige forskere og medarbeidere. Hun er også opptatt av å løfte yngre og mer uerfarne forskere/kolleger opp og frem og hjelper gjerne andre med publikasjoner og søknader.
Prisvinneren skaper god stemning rundt seg og er en inkluderende og raus person som mange er glad i.

Kontaktperson