Til hovedinnhold
Norsk English

100 millioner for å gi Kystruten hydrogendrift

Kystruten.  FOTO: HAVYARD
SINTEF er deltaker i et prosjekt ledet av Havyard Group som skal gi et av Havila Kystrutens skip hydrogendrift. Ambisjonen er utslippsfri drift i verdensarvfjordene og i deler av den ordinære ruten for nye kystruta, gjennom å kombinere batterier og hydrogen-brenselceller.

Det er gjennom Pilot-E som er et samarbeid mellom Norges forskningsråd, Innovasjon Norge og Enova at Havyardprosjektet er tildelt over 100 millioner kroner.

Utslippsfri ferd i verdensarvfjordene

Havyard Group har i flere år vært engasjert i systematisk utviklingsarbeid og digitalisering for å skape grønnere fartøyer med stadig lavere energiforbruk og miljøskadelige utslipp. Nå har de tatt dette arbeidet et stort skritt videre gjennom prosjektet FreeCO2ast. Kristian Steinsvik, leder av Havyards FoU-arbeid, sier at prosjektet tar sikte på å utvikle et system med høy kapasitet og å begynne å bruke det ombord på et av Havila Kystrutens kystrutefartøy.

– På denne måten kan vi skape det mest miljøvennlige fartøyet langs kysten, og prosjektet kan også føre til et teknologisk skifte i sjøtransport. Aldri før har hatt så mange store fartøyer krysset så lange avstander med nullutslipp som i våre nåværende planer, sier Kristian Steinsvik.

Med hydrogenenergi kan kystrutens skip seile halvparten av kystruten fra Bergen til Kirkenes uten noen utslipp. Dette betyr at reisen gjennom UNESCOS verdensarvfjorder vil bli helt utslippsfri. Systemet skal installeres om bord og være i drift innen utgangen av 2022.

Grønt teknologiskifte

Utslippskravene som stilles i anbudene for nye ferger har ført til en rask utvikling i batteriteknologi, men seiling lange avstander med slike fartøy krever så mye energi at hydrogen er en av få tilgjengelige løsninger.

–Dette gir oss en fantastisk mulighet til å demonstrere potensialet i bruk av hydrogen som drivstoff for skip. I tillegg vil Kystruten åpne mulighetene for å etablere et robust nettverk av bunkringsmuligheter langs Norskekysten, og dermed støtte mange andre mulige prosjekter, sier forskningsleder i SINTEF Anders Valland.

Kontaktperson